Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 17.11.2018 r. imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

160 lat I LO im. Sobieskiego w Wejherowie

160 lat I LO im. Sobieskiego w Wejherowie

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie obchodziło 160-lecie istnienia. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt w uznaniu zasług i w podziękowaniu za wieloletnie budowanie pozytywnego wizerunku wejherowskiej oświaty stopnia średniego i wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, wyróżnił  Bożenę Conradi, dyrektora szkoły Miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera.

Najstarsza wejherowska szkoła średnia obchodzi swój jubileusz. W 1857 r. utworzono w Wejherowie Królewskie Katolickie Progimnazjum, które po kilku latach uzyskało status gimnazjum i znalazło siedzibę w nowo wybudowanym gmachu przy ul. Sobieskiego 300. Przez cały czas istnienia gimnazjum, a od 1945 roku liceum ogólnokształcącego, placówki te słynęły z wysokiego poziomu nauczania.

Szkoła wpisała się na stałe w historię wejherowskiej oświaty oraz odcisnęła w niej swój mocny i pozytywny ślad. Przez 160 lat była kuźnią ludzi wybitnych, ludzi sztuki, nauki, polityki, osób piastujących wysokie stanowiska w regionie, w Polsce i na całym świecie, którzy swoją wielkością promowali i promują zarówno szkołę jak i Wejherowo.

- Niech status absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie daje poczucie dumy. Niech szkoła utrwala swą pozycję w przestrzeni społeczno-kulturalnej Grodu Wejhera, niech wysyła w świat swoich absolwentów godnie promujących Gród Wejhera – mówił podczas uroczystości Krzysztof Hildebrandt. - Tą wybitną placówką, jaką jest I Liceum Ogólnokształcące, od siedemnastu lat kieruje Bożena Conradi. Za wieloletnie i profesjonalne zarządzanie i administrowanie szkołą zgodnie z oczekiwaniami społeczności szkolnej, rodziców i organu zarządzającego oraz za współpracę ze środowiskiem lokalnym, władze miasta Wejherowa postanowiły w szczególny sposób podziękować pani dyrektor, przyznając jej miniaturę statuetki Jakuba Wejhera. 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH