Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
sobota, 15.12.2018 r. imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

361. rocznica śmierci Jakuba Wejhera

361. rocznica śmierci Jakuba Wejhera

W zimowej scenerii i przy opadach śniegu przebiegły 25 lutego w Wejherowie obchody 361. rocznicy śmierci Jakuba Wejhera, założyciela miasta Wejherowa.

Obchody rozpoczęły się tradycyjnym złożeniem kwiatów w krypcie kościoła klasztornego OO. Franciszkanów na trumnie Jakuba Wejhera. Mszę świętą w kościele pw. św. Anny odprawił proboszcz o. Daniel Szustak a homilię poświęconą postaci Jakuba Wejhera i jego zasług dla miasta wygłosił ks. Marek Janus przypominając m.in. że  Jakub Wejher zmarł 20 lutego 1657 roku w Gdańsku i  zgodnie z jego ostatnią wolą - on i jego najbliżsi - zostali pochowani w podziemiach kościoła klasztornego w Wejherowie.

Po nabożeństwie uczestnicy nabożeństwa z pocztami sztandarowymi i postaciami w historycznych strojach przemaszerowali w pochodzie na plac Jakuba Wejhera, gdzie odśpiewano uroczyście Hymn Państwowy i Hymn Kaszubski. Po przemówieniach delegacje władz miasta, powiatu, okolicznych oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i innych środowisk złożyły kwiaty przed pomnikiem założyciela miasta. 

- Ten rok jest szczególny, ponieważ nasza Ojczyzna przeżywa Jubileusz 100.lecia odzyskania niepodległości. Po 123. latach niewoli odzyskaliśmy wolność. O tym nie możemy zapomnieć i dlatego tutaj jesteśmy – mówił witając uczestników uroczystości prezes ZKP w Wejherowie Mirosław Gaffka podkreślając, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, jest wielkim orędownikiem rozwoju kultury kaszubskiej oraz najdłużej działającą po wojnie i najliczniejszą organizacja społeczno-kulturalną.

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przypomniał w swoim wystąpieniu, że w 2018 roku mija 375 lat od założenia przez Jakuba Wejhera osady Wola Wejherowska. Osada posiadała dogodne położenie w ramionach rzeki Białej i Srebrnej Strugi, nieopodal rzeki Redy. Leżała też na międzynarodowym szlaku lądowym biegnącym z Hamburga do Gdańska. Krzysztof Hildebrandt powiedział, że władze miasta kontynuując dzieło Jakuba Wejhera podjęły decyzję o budowie bezkolizyjnych i bezpiecznych połączeń północnej i południowej części miasta -  Węzła Wejherowo, zwanego potocznie Węzłem Kwiatowa oraz Węzła Śmiechowo, zwanego węzłem Zryw.

- Te ambitne i trudne zadania zaplanowane zostały na kilka lat i realizowane są etapami. Nikt wcześniej nie podjął się tak dużego, tak bardzo kosztownego i wymagającego wielu wyrzeczeń ze strony miasta wyzwania. Wierzę, że z naszych poczynań byłby zadowolony Jakub Wejher  – podkreślił prezydent.

Głównym organizatorem uroczystości był Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie, przy współpracy władz Miasta Wejherowa i Ojców Franciszkanów.  Uroczystość uświetnił wystarzał armatni w wykonaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz Chór Towarzystwa Śpiewaczago im. J. Trepczyka pod kierunkiem dyrygenta Marcina Grzywacza.

Obecni byli m.in. poseł na sejm Małgorzata Zwiercan, starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta Witold Reclaf, zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, wójt gm. Wejherowo Henryk Skwarło, wójt gm. Adam Krokowa Śliwicki, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, dziekan dekanatu wejherowskiego ks. prałat Daniel Nowak, przewodniczący Rady Kombatantów Stanisław Harasiuk,  radni powiatowi I miejscy, dowódcy I komendanci jednostek służb mundurowych, delegacje okolicznych oddziałów ZKP, harcerze, młodzież i przedstawciele różnych środowisk miasta.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH