Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
19°
niedziela, 21.07.2019 r. imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

38. rocznica Porozumień Sierpniowych

38. rocznica Porozumień Sierpniowych

Z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w wejherowskiej kolegiacie została odprawiona uroczysta Msza św., w której wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz działacze Solidarności.

Nabożeństwo odprawił ks. prałat Tadeusz Reszka w asyście dziekana ks. prałata Daniela Nowaka i ks. kanonika Romana Skwiercza. W swojej homilii były kapelan wejherowskiej Solidarności ks. Daniel nawiązał do potrzeby upamiętniania wydarzeń sierpniowych a zwłaszcza ludzi, którzy poświęcili swoje życie, zdrowie, karierę i sprawy osobiste dla walki o nowe oblicze naszej Ojczyzny. Przypomniał, że ten masowy ruch bardzo mocno wsparł Kościół a ideowego ducha i wsparcia udzielił Papież Polak Jan Paweł II. Podkreślił też, że symbolem tej walki i męczeństwa jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który zapłacił życiem za swoje oddanie Ojczyźnie oraz idei Solidarności.

Po nabożeństwie delegacje władz miasta i powiatu oraz działaczy Solidarności złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 25-lecie powstania Solidarności na Ziemi Wejherowskiej. Następnie wszyscy spotkali się w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Pokoleń, gdzie znajduje się wystawa  przypominająca okres strajków stoczniowych oraz wiele dokumentów i publikacji poświęconych historii Solidarności.

Podczas spotkania wyrażono potrzebę wspólnego działania na rzecz upamiętniania ideałów i wartości, o które walczyli działacze Solidarności bez eksponowania podziałów wewnętrznych. Wyrażono uznanie Zygmuntowi Pałaszowi, Edwardowi Formeli oraz Maciejowi Sellinowi za utworzenie w Wejherowie ekspozycji muzealnej o Solidarności w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnoty Pokoleń. Podziękowano Prezydentowi Miasta Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi za udostępnienie pomieszczenia na siedzibę Wspólnoty Pokoleń oraz pomoc w jej zagospodarowaniu a staroście Gabrieli Lisius za przekazanie rzutnika i ekranu do prezentacji mulitimedialnych. Zaś patriotyczny wiersz poświęcony Solidarności wyrecytował Tadeusz Buraczewski.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta wejherowski Gabriela Lisius, zastępca starosty Witold Reclaf, zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara oraz działacze Solidarności – Henryk Jarosz, Adam Rosiński, Zygmunt Pałasz, Edward Formela, Kazimierz Mampe, Marian Trocki, Franciszek Sychowski, Piotr Reszke, Jarosław Kadłucki  i inni.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH