Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 18.04.2019 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Aktywność seniorów budzi szacunek i uznanie

Aktywność seniorów budzi szacunek i uznanie

Podczas Rejonowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który odbył się 12 września br. w Sali Atlantic w Wejherowie dokonano wyboru nowych władz Związku na kadencję 2018-2022. Nową przewodniczącą Związku została Teresa Grzywacz.

Składając sprawozdanie z działalności Oddziału Rejonowego PZERiI ustępujący przewodniczący Zarządu Rejonowego Wacław Potrykus poinformował, że oprócz wejherowskiego Oddziału działa na terenie powiatu 5 kół terenowych w Luzinie, Gniewinie, Choczewie, Strzebielinie i Bożympolu skupiając około 1300 członków.

 

Działalność kulturalna i socjalna

Działalność Oddziału Rejonowego oparta była na dwóch kierunkach: kulturalnej i zagospodarowania czasu wolnego oraz socjalno-bytowej. W tym celu działały dwie Komisje – Kultury i Wypoczynku oraz Socjalno-Bytowa. W trakcie minionej kadencji 2013-2017 Komisja Kultury i Wypoczynku zorganizowała 464 imprezy, w tym 392 przez Oddział i 72 przez Koła Terenowe, w których uczestniczyło w sumie 23 269 osób. Umożliwiło to aktywne spędzenie czasu wolnego zapobiegając izolacji społecznej i samotności.

Zarząd Oddziału na wniosek Komisji Socjalno-Bytowej przyznał 24 zapomogi dla osób samotnych w podeszłym wieku 24 zapomogi na wykup lekarstw na kwotę 4030 zł i wydał 75 paczek żywnościowych wartości 2768 zł. Odwiedzinami w domach z kwiatami i drobnymi upominkami objęto 170 osób powyżej 80 roku życia. Oddział prowadził również aktywna współpracę z władzami samorządowymi powiatu, miasta i gmin oraz z PCPR, ZUS, MOPS itp.

- Mimo wielu trudności, w tym finansowych, Związek umocnił swoją pozycję jako lidera wśród organizacji społecznych, reprezentując sprawy osób starszych i niepełnosprawnych. Był też dostrzegalnym wyrazicielem potrzeb i opinii całej społeczności emerytów, rencistów i inwalidów na szczeblu gminnym i powiatowym – mówił Wacław Potrykus podkreślając znaczenie współpracy z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem, przewodniczącym RM Bogdanem Tokłowiczem, starostą powiatu Gabrielą Lisiur, prezesem MZK Czesławem Kornelem, dyrektor PCPR Iwoną Romanowską, przewodniczącym Oddziału Okręgowego PZERiI Marianem Białkowskim i innymi.

 

Najaktywniejsi zostali docenieni

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt bardzo wysoko ocenił współpracę z Wacławem Potrykusem, jako przewodniczącym Związku i na pamiątkę wręczył mu album fotograficzny o Wejherowie z osobistą dedykacją. Przewodniczący odwdzięczył się pisemnymi podziękowaniami dla Prezydenta Wejherowa i samorządowców oraz wręczył kilkanaście dyplomów dla najbardziej aktywnych działaczy. Otrzymali je m.in. Marian Białkowski, Teresa Grzywacz, Zygmunt Kurszewski, Aniela Myszka, Jadwiga Brandt, Teresa Pionk, Andrzej Kałuziński, Marian Kunz, Teresa Kaczmarek, Bronisława Kotłowska, Elżbieta Malewska, Elżbieta Tuskowska, Ignacy Goyke, Irena Klaman, Bernard Macholl, Edwin Lewandowski, Marian Drywa, Elżbieta Hoeft, Gertruda Słowy i inni.

W trakcie wyborów na funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału została wybrana Teresa Grzywacz, wiceprzewodniczącym został Zygmunt Kurszewski, skarbnikiem Justyna Priss, sekretarzem Renata Clement, a członkami Zarządu – Ignacy Goyke, Bronisława Pobłocka, Jacek Semmerling, Jadwiga Brandt, Danuta Zaręba, Irena Klaman, Gabriela Plińska, Krystyna Grdyk, Krystyna Klawiter i Ryszard Tobias. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Teresa Pionk, zastępcą przewodniczącego Andrzej Kałuziński, a członkiem – Marian Kunz.

Delegatami na Zjazd Okręgowy PZERiI w Gdańsku zostali: Teresa Grzywacz, Bernard Macholl, Teresa Kaczmarek, Danuta Zaręba i Wacław Potrykus.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH