Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
piątek, 20.04.2018 r. imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Alkohol a bezpieczeństwo

Alkohol a bezpieczeństwo

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z wejherowskimi przedsiębiorcami. W ramach tego spotkania zostało przeprowadzone szkolenie pt. „Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”. Miała też miejsce debata pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

W spotkaniu wzięło udział około 100 właścicieli i pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu miasta Wejherowa.

Spotkanie otworzył sekretarz miasta Bogusław Suwara przypominając na wstępie, że jest ono kontynuacją działań ubiegłorocznych podjętych podczas spotkania z wejherowskimi przedsiębiorcami pod hasłem "Stop sprzedaży alkoholu nietrzeźwym" oraz "Stop sprzedaży alkoholu nieletnim". 

O problemach zagadnień prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu mówił w swoim wykładzie Robert Bartosik z Centrum Profilaktyki i Reedukcji "Atelier" przypominając, że w ubiegłym roku nastąpiła zmiana Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz niektóre przepisy związanych ze sprzedażą alkoholu. Prelegent omówił najważniejsze z nich popadając liczne przykłady spotykanych nieprawidłowości i zwracając uwagę na czynnik moralny związany ze sprzedażą alkoholu nieletnim. Swoje uwagi i spostrzeżenia omówili  również z uczestnikami szkolenia przedstawiciele Policji w trakcie debaty, która nastąpiła  po szkoleniu. 

-Spotkaliśmy się dzisiaj z przedsiębiorcami oraz wytypowanymi przez nich sprzedawcami, aby w ramach szkolenia przeciwalkoholowego pozyskali wiedzę z zakresu prawa. Za sprzedaż alkoholu odpowiedzialny jest nie tylko przedsiębiorca, ale także pracownik sprzedający alkohol - mówi Bogusław Suwara.

Sekretarz miasta poinformował, że organizatorem szkolenia był Prezydent Miasta Wejherowa i Miejska  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bezpośrednim realizatorem szkolenia była inspektor Anna Klein z Urzędu Miejskiego przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie, Komendą Straży Miejskiej i Komisją Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa.

Obecni byli m.in. skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, komendant powiatowy policji insp. Beata Perzyńska, pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji podinsp. Marcin Potrykus, komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów RM Wejherowa Henryk Jarosz, zastępca kierownika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego UM Wiesława Zaleska  oraz jako uczestnicy szkolenia - przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą alkoholu oraz wytypowani przez nich sprzedawcy.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH