Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
21°
niedziela, 18.08.2019 r. imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Będzie cmentarz komunalny

Będzie cmentarz komunalny
Głównym punktem obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa była skarga mieszkanki związana z uniemożliwieniem pochówku na cmentarzu parafialnym przy ul. Roszczynialskiego. Radni uznali za konieczne uruchomienie na terenie Wejherowa cmentarza komunalnego prowadzonego przez miasto.
 
Mieszkanka Wejherowa złożyła w dniu 01.03.2019 r. skargę na Prezydenta Miasta w związku z uniemożliwieniem pochówku jej męża na cmentarzu parafialnym przy ul. Roszczynialskiego, gdyż – jak napisała – Prezydent nie dysponuje miejscami na cmentarzu. Radni uznali skargę z bezzasadną. W dyskusji argumentowano, że Prezydent Miasta nie miał możliwości dokonania pochówku, gdyż właścicielem cmentarza jest Parafia pw. Trójcy Świętej w Wejherowie i podlega on administracji kościelnej. Jednocześnie Prezydent nie został poinformowany przez administrację kościelną o tym, że w marcu 2019 r. zabraknie miejsca na cmentarzu, nie mógł więc z wyprzedzaniem temu przeciwdziałać. Prezydent podjął wszelkie konieczne czynności w celu poszerzenia istniejącego cmentarza, co obecnie jest w toku.
 
W uzasadnieniu uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną czytamy m.in:
 
„Do chwili obecnej w Wejherowie nie mającym cmentarza komunalnego zgodnie z przepisem art.8 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U.z 2017 roku poz. 912, ze zmianami) cmentarz wyznaniowy przy ulicy Ks. E. Roszczynialskiego pełni faktycznie funkcję cmentarza komunalnego a Parafia umożliwiała pochówek każdego zmarłego.
 
Wobec przedstawionej wyżej dotychczasowej dobrej współpracy Miasta i Parafii oraz przy zdecydowanej woli władz Gminy Miasta Wejherowa co do kolejnego poszerzenia Cmentarza niezrozumiałą i całkowicie niespodziewaną dla Gminy okazała się odmowa pochówku o jakim mowa w skardze Pani H. G.
 
W świetle ustalonego stanu faktycznego Rada Miasta Stwierdza, że po stronie Prezydenta Miasta nie doszło do żadnego działania lub zaniechania, które by utrudniało lub uniemożliwiało pochówek jakiegokolwiek zmarłego na cmentarzu wejherowskim.”
 
Konieczny jest cmentarz komunalny
 
W związku z zaistniałą sytuacją radni uznali za konieczne uruchomienie na terenie Wejherowa cmentarza komunalnego prowadzonego przez miasto na terenie, który pierwotnie przeznaczony był na poszerzenie cmentarza parafialnego. Trwa tam obecnie wycinka drzew przez miasto i 1,5 ha gruntu czeka na zagospodarowanie. Bezpośrednie prowadzenie cmentarza przez miasto zagwarantuje w przyszłości możliwość pochówku swoich bliskich wszystkim mieszkańcom Wejherowa. Procedury konieczne do uruchomienia cmentarza komunalnego  potrwają od dwóch do sześciu miesięcy.
 
Radni przyjęli na sesji następujący wniosek:
 
„Rada Miasta Wejherowa zobowiązuje Prezydenta Miasta do uruchomienia na terenie Wejherowa cmentarza komunalnego prowadzonego przez miasto w celu zagwarantowania wszystkim mieszkańcom Wejherowa pochówku na terenie miasta. Rada Miasta wzywa Prezydenta do wstrzymania wykonania uchwały Rady Miasta Wejherowa nr VIIIk/IV/36/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży parafii gruntu z bonifikatą i urządzenia na tym gruncie cmentarza komunalnego prowadzonego przez miasto. Rada oczekuje podjęcia natychmiastowych działań w opisanej sprawie.”
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH