Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
sobota, 25.05.2019 r. imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Certyfikat dla Wejherowa. Z myślą o niepełnosprawnych

Certyfikat dla Wejherowa. Z myślą o niepełnosprawnych

Miasto otrzymało Certyfikat dla Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wyróżnienie, które odebrała zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz, jest efektem wielomiesięcznego monitoringu działań prowadzonych w mieście.

Monitoring polegał na spotkaniach i rozmowach z pracownikami danej instytucji oraz sprawdzeniu dostępności architektonicznej wybranych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

- Realizując kolejne inwestycje w Wejherowie uwzględniamy potrzeby osób niepełnosprawnych – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Staramy się, aby miasto było przyjazne wszystkim grupom społecznym. Jednak nie oznacza to, że wszystko już zostało zrobione. Do tej pory przede wszystkim zadbaliśmy, aby budynki służące do obsługi mieszkańców tj. magistrat, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Wejherowskie Centrum Kultury były przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzony monitoring pozwolił nam zdiagnozować miejsca, gdzie jeszcze potrzebna jest interwencja.

W Raporcie weryfikacyjnym z monitoringu dla Miasta Wejherowa czytamy:

„Jak pokazał przeprowadzony monitoring, a także działania mające na celu weryfikację opracowanych rekomendacji w Gminie miasta Wejherowa prowadzone są działania mające na celu poprawę jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców, zapewnienie dostępności usług i przestrzeni, a także wzmocnienie możliwości korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z praw obywatelskich na takich samych zasadach, jak inni obywatele.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych wyraźnie wskazuje, że każdy wobec prawa jest równy, a osobom z niepełnosprawnościami należy dać odpowiednie instrumenty umożliwiające pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym kulturalnym i politycznym. Wszystkie opisane w raporcie z monitoringu krótkoterminowe rekomendacje zostały przez instytucję monitorowaną wykorzystane. (…)

Realizując działania na rzecz zwiększenia dostępności, poszerzenia oferty usług dla osób z niepełnosprawnościami wspierającymi ich niezależność i samodzielność Gmina miasta Wejherowo aktywnie działa na rzecz wdrożenia w Polsce konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.”

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH