Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 20.10.2018 r. imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Chcesz mieć wpływ na rewitalizację - przyjdź na warsztaty
Powrót

Chcesz mieć wpływ na rewitalizację - przyjdź na warsztaty

Chcesz mieć wpływ na rewitalizację  - przyjdź na warsztaty

Władze Wejherowa – we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej – podjęły decyzję o opracowaniu nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Wejherowa do roku 2022.

Prawidłowe sporządzenie tego dokumentu ma dla wszystkich wejherowian ogromne znaczenie, gdyż to na jego podstawie realizowane będą różnego rodzaju działania, zarówno o charakterze nieinwestycyjnym, jak i nowe inwestycje miejskie w obszarze zdegradowanym. Pozwoli to na dalszą zmianę oblicza naszego miasta, a także na wykreowanie szeregu nowych działań i miejsc dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji doprowadzi do podniesienia jakości życia w Wejherowie i przyczyni się do rozwoju gospodarczego.

Dokument ten sporządzany będzie przy szerokim udziale wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim możliwie jak najszerszej reprezentacji społeczności naszego miasta. Zaplanowaliśmy szereg warsztatów, w trakcie których każdy z obecnych będzie mógł wziąć czynny udział w pracach nad poszczególnymi zagadnieniami ujętymi w  Lokalnym Programie Rewitalizacji do roku 2022.

Pierwsze warsztaty zaplanowaliśmy na dzień 31 maja 2016 r. o godz. 16.00. Odbędą się one w sali konferencyjnej Wejherowskiego Centrum Kultury. W programie tego spotkania znajdzie się m.in.:

-          omówienie problematyki prac na kolejnych spotkaniach;

-          wspólna praca nad wizją rozwoju obszaru wybranego do rewitalizacji;

-          praca nad listą problemów, z jakimi należy się zmierzyć aby śródmieście naszego miasta stało się bardziej atrakcyjne.

Przewidujemy, iż spotkanie to potrwa około 3 godzin. Kolejne spotkania odbędą się również w sali konferencyjnej Wejherowskiego Centrum Kultury w dniach 02.06.2016 r. o godz. 17.00, 07.06.2016 r. o godz. 17.00, 15.06.2016 r. o godz. 17.00, 21.06.2016 r. o godz. 17.00 oraz 05.07.2016 r. o godz. 17.00.

3 czerwca o godz. 17.00 odbędzie się spacer po obszarze planowanym do rewitalizacji. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WEJHEROWA DO UDZIAŁU W PLANOWANYCH SPOTKANIACH.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH