Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 25.09.2018 r. imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dobra jakość wody w Wejherowie

Dobra jakość wody w Wejherowie

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Prezydent Miasta Wejherowa informuje o jakości wody przeznaczonej do picia poprzez załączoną „Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 95?17 z dnia 22.08.2017 roku.

Jak wynika z „Oceny jakości wody...” nadesłanej do miasta przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w okresie 09.01-27.06.2017 roku dokonał kontroli jakości wody w Wejherowie. Przeprowadzone badania bakteriologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne potwierdzają, że woda z wodociągu publicznego w Wejherowie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W poniższym załączniku zamieszczamy dokument nadesłany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie  „Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 95/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH