Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
piątek, 19.10.2018 r. imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dyplomy ukończenia studiów dla absolwentów KPSW

Dyplomy ukończenia studiów dla absolwentów KPSW

W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie odbyło się uroczyste zakończenie 3-letnich studiów licencjackich na kierunkach socjologii i ekonomii. Dyplomy ukończenia studiów wyższych I stopnia otrzymało 51 absolwentów.

Senat uczelni reprezentowali profesorowie KPSW: prof. dr hab. Marcin Pliński,  dr Krystyna Kmiecik-Baran – prorektor ds. kształcenia, dr Janusz Iskierski oraz mgr Bożena Szczepaniak -  kanclerz. Obecni byli też wykładowcy m.in. owacyjnie powitana dr Ewa Kownacka oraz rodziny, przyjaciele i zaproszeni goście.

Rektor uczelni prof. dr hab. Marcin Pliński powiedział w swoim okolicznościowym przemówieniu, że w okresie 14 lat działalności Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej uczelnię ukończyło ponad 2 tysięcy absolwentów. W tym roku studia socjologiczne ukończyło 40 absolwentów, a ekonomiczne 11. Rektor z dumą podkreślił, że w trakcie studiów tej grupy absolwentów aktywnie pracowało Koło Naukowe. Wielu z nich zamierza nadal utrzymywać kontakt z uczelnią, Kołem Naukowym i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół KPSW. Spora grupa zainteresowana jest podjęciem studiów magisterskich. Jak podkreślił z satysfakcją każdego roku około jedna czwarta absolwentów podejmuje studia magisterskie, zazwyczaj w uczelniach trójmiejskich.

- Nasi absolwenci cenieni są ze względu na poziom wiedzy, którą posiadają, a to dlatego że nasza uczelnia jest uczelnia kameralną. Tutaj właśnie kontakt studenta z nauczycielem akademickim jest kontaktem personalnym. Każdy nauczyciel akademicki zna z imienia i nazwiska swojego studenta. Jest to całkiem inna relacja, niż w tych uczelniach, gdzie liczby studentów sięgają setek i tysięcy – mówi prof. Marcin Pliński.

Rektor podkreślił, że uczelnia podczas ostatniej wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymała bardzo wysoką ocenę za swoją działalność. Podziękował też za współpracę z uczelnią parlamentarzystom, instytucjom i władzom samorządowym obu powiatów, dla których KPSW stanowi niewątpliwie cenną kuźnię kadr. Gratulacje absolwentom i uczelni złożyli m.in. poseł Kazimierz Plocke, starosta wejherowski Gabriela Lisius, starosta pucki Jarosław Białk, etatowy członek zarządu powiatu Wojciech Rybakowski, skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz i inni.

- Tak duża ilość osób, które co roku kończy tę uczelnię, świadczy o tym, że jest ona bardzo potrzebna i ma ogromne znaczenie dla życia i funkcjonowania naszego miasta, ziemi wejherowskiej i ziemi puckiej – powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz składając na ręce prof. Marcina Plińskiego pisemne podziękowanie od Prezydenta Miasta Wejherowa wraz z życzeniami dla wszystkich pracowników uczelni i jej tegorocznych absolwentów.

Dodajmy, że oprócz dyplomów ukończenia studiów część absolwentów otrzymała wyróżnienia od uczelni a także nagrody przyznane przez starostę wejherowskiego Gabrielę Lisius i starostę puckiego Jarosława Białka. W trakcie wystąpień gości padło wiele ciepłych słów pod adresem władz KPSW, wykładowców i absolwentów, dla których przecież ukończenie studiów wyższych otwiera drogę do awansu zawodowego i stwarza szanse na kontynuowanie dalszych studiów.

Po zakończeniu uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem uczelni.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH