Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
23°
wtorek, 21.05.2019 r. imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Europejski Dzień Seniora

Europejski Dzień Seniora

W sali Atlantic 20 października br. świętowali Europejski Dzień Seniora przedstawiciele oddziału Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Wejherowie.

W swoim okolicznościowym wystąpieniu przewodniczący Zarządu Rejonowego PZREiI w Wejherowie powiedział, że obchody Dnia Seniora to święto ludzi starszych, którym z racji wieku należy się szacunek i uznanie za pewien etap życia oraz za miłość i mądrość jakimi obdarzają młodsze pokolenia. Mają też uświadamiać społeczeństwu problemy starszych ludzi, jakie oni napotykają na swojej drodze, zwłaszcza w dostępie do opieki medycznej, a także do życia społecznego i kulturalnego.

Wacław Potrykus przypomniał, że Dzień Seniora obchodzony jest w różnych datach: 15 czerwca – jako Światowy Dzień Seniora, 1 października – jako Dzień Osób Starszych (ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku) i 20 listopada – jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel i sens: zapewnić godziwe warunki bytu, opieki medycznej i aktywnego rozwoju osobom  starszym. Szacuje się, w 2050 roku na świecie będą 2 mld ludzi w wieku powyżej 60 lat.

- W wejherowskim Oddziale PZREiI zrzeszonych jest około 1500 seniorów, dla których organizujemy imprezy, warsztaty, szkolenia, kursy i wycieczki. To pozwala  starszym wiekiem ludziom nadal rozwijać swoje zainteresowania, generować aktywność i przeżywać drugą młodość – mówi Wacław Potrukus. Czuwają nad tym Komisja Kultury, Wypoczynku i Organizacji Czasu Wolnego oraz Komisja Socjalno-Bytowa.

 W trakcie spotkania Złotą Odznaką Honorową został wyróżniony za długoletnią pracę w Sądzie Koleżeńskim PZREiW przy Zarządzie Wojewódzkim w Gdańsku wejherowianin Marian Ambroziak. Odznaczenie wręczył mu sekretarz Zarządu Rejonowego w Gdańsku Norbert Wieszczyk.

Zarząd Rejonowy PZREiI w Wejherowie wyróżnił listami dziękczynnymi i bukietami kwiatów grupę najstarszych seniorów, którzy przekroczyli 90. rok życia. Wyróżnienia otrzymali: Ksawery Patok, Jadwiga Matyła, Józef Przybylski, Tadeusz Myszka, Wanda Miszke, Edward Miszke, Maria Żmuda-Trzebiatowska i pani Janicka.

Gratulacje i życzenia seniorom złożyli m.in. starosta wejherowski Gabriela Lisius, w imeiniu Prezydenta Miasta Wejherowa - sekretarz miasta Bogusław Suwara i przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz oraz Małgorzata Bernacka – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele seniorów z kół w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie, Strzebielnie, Bożympolu i Choczewie. Europejski Dzień Seniora uświetnił występ Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH