Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
poniedziałek, 18.06.2018 r. imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Gospodarka odpadami komunalnymi – podsumowanie roku 2016
Powrót

Gospodarka odpadami komunalnymi – podsumowanie roku 2016

Gospodarka odpadami komunalnymi – podsumowanie roku 2016
Jednym z zadań postawionych Polsce przez Unię Europejską w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jest poprawa osiąganych poziomów recyklingu i/lub przetwarzania trzech grup materiałów (ustawa o utrzymaniu porządku i czystości, tzw. UCP):

- odpady surowcowe, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło

- materiały budowlane inne niż niebezpieczne

- odpady biodegradowalne.

Obecnie mija 5 lat od nowelizacji tej ustawy i mimo że wymagania są wyśrubowane, nasze wyniki są więcej niż zadowalające.

Tabela 1. Zestawienie poziomów osiągniętych na terenie Gminy Szemud do roku 2016, oraz wymagane poziomy w latach 2013-2020

POZIOM [%]

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła, plastiku

>12

24,1

>14

41,9

>16

40,3

>18

48,1

>20

>30

>40

>50

Recyklingu i odzysku odpadów budowlanych komunalnych

>36

100,0

>38

93,6

>40

66,7

>42

92,6

>45

>50

>60

>70

Ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

<50

64,2

<50

6,4

<50

5,0

<45

0,0

<45

<40

<40

<35

Uzyskane wyniki są efektem wypracowanej wspólnie strategii i współpracy samorządów lokalnych, firm wywozowych oraz lokalnego zakładu przetwarzania odpadów - Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach. Jednak najważniejszym elementem sprawnie funkcjonującego systemu jest selektywne zbieranie odpadów u źródła, czyli w miejscu ich powstawania, w naszych gospodarstwach domowych. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie Komunalnego Związku Gmin od wielu lat, dzięki czemu dostosowanie się do unijnych wymogów nie stanowi dla nas problemu.

 

Wykres 1. Masa odpadów surowcowych poddanych recyklingowi w latach 2012- 2016 z terenu gmin należących do Związku w przeliczeniu na 1 mieszkańca na miesiąc

Kontakt:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia

www.kzg.pl, dgo@kzg.pl,  58 624 66 11

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH