Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
niedziela, 16.12.2018 r. imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Informacje ogólne

CO TO JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

Budżet Obywatelski to forma uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego otoczenia, w którym każdy mieszkaniec miasta może zdecydować, na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część naszego wspólnego budżetu miejskiego. W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane będą zadania inwestycyjne i działania nieinwestycyjne zgłoszone i wybrane bezpośrednio przez mieszkańców Wejherowa.  

Zasadniczym celem jest włączenie mieszkańców w procesy zarządzania miastem. To otwarcie na mieszkańców ma prowadzić do efektywnego wydawania wspólnych środków oraz budowaniu więzi w lokalnej społeczności. Dzięki temu procesowi mieszkańcy będą mogli poczuć się realnie współodpowiedzialni za swoje lokalne wspólnoty – przygotowując projekty, dyskutując nad nimi i mobilizując innych do wyboru projektów do realizacji podczas głosowania.  

Budżet Obywatelski realizowany jest w Wejherowie już po raz trzeci. W tym roku Wejherowo włącza się do metropolitalnego budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie będzie realizowany m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz innych miejscowościach z okolic Trójmiasta.

Doświadczenia miast, które dały obywatelom możliwość bezpośredniego decydowania o wydatkach, są bardzo budujące. Na ich podstawie widać, że społeczeństwo wie czego potrzebuje i chce bardzo konkretnych rzeczy, które poprawiają jakość życia. Propozycja budżetu partycypacyjnego daje taką szansę i umożliwia zwrócenie uwagi władz na inwestycje i działania nieinwestycyjne wymagające najpilniejszej realizacji.

Budżet Obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danego miasta współdziałających na rzecz jej rozwoju.

 

WEJHEROWSKI BUDŻET OBYWATELSKI  2017

Rozpoczyna się trzecia edycja Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. To jedna z  możliwości bezpośredniego decydowania o wydatkowaniu środków z budżetu przez wejherowian. Liczy się dobry pomysł i jego poparcie bezpośrednio przez mieszkańców. Podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie można bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydana część środków publicznych.

Składać wnioski oraz głosować mogą wszyscy mieszkańcy Wejherowa, którzy ukończyli 16 lat. Termin składania wniosków zaczyna się 3 kwietnia i upływa
4 maja 2017 r. 

 

Zasady Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017:

• Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny.

• Maksymalna wartość pojedynczego zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.

• W ramach konsultacji społecznych każdy mieszkaniec będzie mógł na piśmie zgłosić swoją uwagę do złożonego wniosku.

• Środki otrzymają te projekty w podziale na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, na które zagłosowała największa liczba wejherowian. 

• Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach przez 15 dni.


Kto jest uprawniony do głosowania:

  • osoby zamieszkujące w Wejherowie, które ukończyły 16 roku życia.

Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:

  • Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
  • Należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

Jak składamy wnioski:

  • Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
  • Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 lub Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r. 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH