Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
piątek, 14.12.2018 r. imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Inwestycyjne podsumowanie 2017 roku w Wejherowie

Inwestycyjne podsumowanie 2017 roku w Wejherowie

Budowa węzłów komunikacyjnych, inwestycje drogowe i sportowe, walka ze smogiem, realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego, wiele nowych projektów – to najważniejsze dokonania inwestycyjne wejherowskiego samorządu w 2017 roku. Urząd Miejski realizował ogółem blisko 50 różnych zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 26 mln zł.


WEJHEROWO W BUDOWIE

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa

- Ze względu na rozmach inwestycyjny miasto znajduje się obecnie w historycznym momencie.  Rozpoczęta w 2017 roku budowa bezkolizyjnego Węzła Wejherowo (Kwiatowa) oraz trwająca budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) - to wielkie, strategiczne inwestycje, które rozwiążą problemy komunikacyjne mieszkańców. Są to ambitne i trudne zadania, dlatego zaplanowane zostały na kilka lat i będą realizowane przez miasto etapami. Nikt wcześniej nie podjął się tak dużego, tak bardzo kosztownego i wymagającego wielu wyrzeczeń ze strony miasta, wyzwania. Skutecznie ubiegamy się o środki zewnętrzne, m.in. unijne, na realizację inwestycji. Pomimo tych wielkich inwestycji, w minionym roku wygospodarowaliśmy środki na inwestycje w infrastrukturę sportową, budżet obywatelski czy budowę i utwardzanie ulic w różnych częściach miasta. Bardzo ważną rolę odgrywa także dbałość o czystość powietrza. Urząd Miejski prowadził wspólnie z mieszkańcami wiele działań, które miały na celu poprawę czystości powietrza w Wejherowie. Pomagaliśmy finansowo mieszkańcom wymieniającym stare i kopcące piece na ogrzewanie ekologiczne. Zaangażowaliśmy duże środki finansowe, zarówno z budżetu miasta jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozpoczęte zadania zamierzam z sukcesem zakończyć tak, aby wszyscy wejherowianie odnieśli z nich korzyści. Mam dalsze plany na przyszłość, a wiele nowych zamierzeń inwestycyjnych jest już przygotowywanych.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU:

 

Inwestycje drogowe zakończone:

 • Węzeł Śmiechowo (Zryw) wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 
 • Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego
 • Budowa ul. Ofiar Grudnia 1970
 • Nawierzchnie z płyt drogowych na ulicach i parkingach: ul. Śmiechowska, ul. Grottgera, ul. Mokwy, ul. Podmiejska, ul. Rejtana, ul. Kropidłowskiej

 Węzeł Śmiechowo (Zryw)

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji:

 • Węzeł integracyjny Wejherowo (Kwiatowa) - budowa metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej
 • Przebudowa odcinka ul. Ofiar Piaśnicy (budowa dwóch rond na skrzyżowaniu z ulicami Lelewela i Graniczną oraz na skrzyżowaniu z ul. Karnowskiego) wraz z  fragmentem ul. Karnowskiego

 Węzeł Wejherowo (Kwiatowa)

Dokumentacje projektowe drogowe:

 • Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo)
 • Turystyczny Szlak Północnych Kaszub (na terenie miasta Wejherowo)
 • Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką
 • Dokumentacja projektowa na budowę układu drogowego 12 Marca – Reformatów i parking
 • Pomorskie Szlaki Kajakowe
 • Budowa odcinka ul. Staromłyńskiej
 • Przebudowa ul. Zamkowej wraz z parkingiem
 • Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego

 

Z końcem roku 2017 zlecono również opracowanie dwóch kolejnych dokumentacji drogowych w oparciu o przygotowane wcześniej koncepcje tj:

 • Projekt układu drogowego ul. Inwalidów Wojennych - ul. Sobieskiego - os. Przyjaźni
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Łęgowskiego

 

Inne prace projektowe w trakcie realizacji:

 • Budowa budynku komunalnego na ul. Łęgowskiego
 • Budowa budynków socjalnych na terenie Górki Bolszewskiej
 • Budowa hali kortów tenisowych
 • Zagospodarowanie Parku Cedron
 • Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych  -  Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”
 • Budowa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej

 

Inwestycje oświatowe:

 • Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie
 • Wymiana podłogi i założenie wykładziny sportowej na całej powierzchni sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
 • Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 5
 • Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 6
 • Działania zmierzające do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na cele dydaktyczne (Szkoła Podstawowa nr  5)
 • Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 8
 • Położenie nawierzchni sztucznej z polipropylenu na płytę lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8
 • Wykonanie bieżni (rozbiegu do skoczni w dal) przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8
 • Rozbudowa monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej nr 9
 • Wykonanie systemu wentylacji w kuchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
 • Dokumentacja projektowa dotycząca systemu oddymiania w budynku na Os. Kaszubskim 28 (przedszkole)

 Wielofunkcyjny obiekt sportowy przy SP nr 8

Inwestycje związane z kanalizacją deszczową:

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej
 • Remont dwóch zbiorników na Potoku Pętkowickim
 • Konserwacja rowów melioracyjnych na długości 2020 mb m.in. rów od Mostnika do Węzła Działki, od Chmielewskiego do Trepczyka
 • Realizacja programu przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie

 

Inne inwestycje:

 • Ograniczenie niskiej emisji (likwidacja starych pieców) w Wejherowie
 • Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych
 • Rewitalizacja parku im. Majkowskiego
 • Wykonanie zadaszenia ekspozycji przy ulicy Zamkowa 6
 • Stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej wokół zabytkowego młyna wodnego z końca XIX wieku

 

Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego "Aktywna Nanicka: tenis – siatka - kosz” 
 • Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego
 • Budowa Centrum Sportu Tytani na os. Kaszubskim
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy hotelu Bliza

Boisko wielofunkcyjne

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH