Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 25.03.2019 r. imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Klub Integracji Społecznej „Śródmieście”. Można się zgłaszać do projektu
Powrót

Klub Integracji Społecznej „Śródmieście”. Można się zgłaszać do projektu

Klub Integracji Społecznej „Śródmieście”. Można się zgłaszać do projektu

Szkolenia i staże zawodowe, porady prawne i psychologiczne, szkoła dla rodziców, edukacja żywieniowa i finansowa warsztaty oraz akcje środowiskowe i grupy wsparcia – takie działania prowadzone będą w ramach Klubu Integracji Społecznej „Śródmieście”, który powstał w Wejherowie przy ul. Kopernika. Klub utworzony został w ramach projektu dotyczącego rewitalizacji Śródmieścia, na który władze Wejherowa zdobyły unijne dofinansowanie. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się już mieszkańcy terenu  rewitalizowanego.

Klub Integracji Społecznej „Śródmieściemieści się przy ul. Kopernika 22/1. Jak mówi Robert Kozłowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, jest to miejsce skupiające aktywność społeczną mieszkańców.

- Działania będą prowadzone w trzech głównych zakresach – mówi Emilia Marzejon, koordynator projektu. - Aktywizacja społeczna – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu, w zakres której wchodzić będzie m.in.: poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe, poradnictwo prawne, poradnictwo społeczne, warsztaty z zakresu „Szkoły dla rodziców”, warsztaty z zakresu edukacji finansowej, edukacji żywienia, warsztaty ze stylistą, warsztaty z savoir vivre, poradnictwo socjalne; aktywizacja zawodowa – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu, w zakres której wchodzić będzie m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty komputerowe, staże zawodowe, warsztaty z zakresu Ekonomii Społecznej. Trzeci zakres działań obejmie aktywizację środowiskową – skierowaną do bezpośrednich  uczestników projektu, ich rodzin oraz społeczności lokalnej obszaru objętego wparciem. Będą prowadzone m.in. akcje społeczne mające na celu integrację różnych grup i umocnienie w nich poczucia przynależności lokalnej.  Dodatkowo w ramach aktywizacji środowiskowej dla uczestników projektu zapewniona zostanie opieka nad osobami zależnymi - dziećmi i osobami dorosłymi. Naszym partnerem jest Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.

Kompleksowa rewitalizacja obszaru Śródmieścia

Kompleksowa rewitalizacja obszaru Śródmieścia w Wejherowie obejmuje m.in. projekty, które łączą w sobie przedsięwzięcia społeczne. Przede wszystkim chodzi o aktywizację zawodową oraz integrację mieszkańców. Skorzystają z tego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotni, dzieci, młodzież, seniorzy oraz ich całe rodziny.

- Wszystkie działania podejmowane w ramach rewitalizacji łączy jeden wspólny cel – ożywienie społeczne, gospodarcze, uporządkowanie sfery przestrzenno- technicznej oraz wsparcie w sferze środowiskowej – mówi Beata Rutkiewicz.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH