Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 24.10.2018 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Kolejne ulice Wejherowa zmodernizowane

Kolejne ulice Wejherowa zmodernizowane    Zgodnie ze Strategią rozwoju miasta i Harmonogramem budowy ulic, kolejne ulice wykonywane są etapami. Prace prowadzone są zgodnie z przyjętym planem w miarę posiadanych środków. Najważniejsze, że pomimo ograniczonych środków finansowych budowa ulic realizowana jest w Wejherowie konsekwentnie, skutecznie i  we wszystkich rejonach miasta. Dzięki takiemu postępowaniu  strategii wybudowano w mieście wiele ulic i wiele będzie jeszcze wybudowanych.  20 lipca br. komisja pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Wojciecha Kozłowskiego dokonała odbioru trzech zmodernizowanych w Wejherowie ulic, które w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo ruchu i komfort jazdy dla kierowców. Przebudowa ul. Kaszubskiej i ul. Weteranów- W zeszłym roku oddaliśmy do eksploatacji pierwszy etap ul. Kaszubskiej. Obecnie oddajemy drugi odcinek. Ulica została wykonana od ul. Rybackiej do ul. Weteranów, łącznie z fragmentem ul. Weteranów - mówi Wojciech Kozłowski. - Na przyszły rok zaplanowany jest trzeci i ostatni odcinek do ul. Kociewskiej. Prace na przyszły rok są już zakontraktowane, umowa podpisana. W budżecie miasta zostały przewidziane na ten cel pieniądze. Cała przebudowa ul. Kaszubskiej z fragmentem ul. Weteranów będzie łącznie kosztować prawie 2,1 mln zł.    W ramach przebudowy została położona nowa kanalizacja deszczowa i wykonano oświetlenie uliczne. Ulica otrzymała nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz obustronne chodniki, zatoki postojowe i wjazdy na posesje.   Zastępca prezydenta podziękował radnym tej dzielnicy -  Henrykowi Jaroszowi, Henrykowi Kanczkowskiemu, Jarosławowi Borowcowi, Edmundowi Hejmowskiem i Czesławowi Kukowskiemu - za to, że głosowali za przyznaniem w budżecie miasta środków na ten cel i interesowali się tą inwestycją.      Maciej Milewski z Urzędu Miejskiego poinformował o zmianie ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej z ul. Weteranów. Obecnie jest to skrzyżowanie równorzędne i każdy kierowca musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się z prawej strony. Informują o tym znaki drogowe oraz dodatkowe tablice. Ma to poprawić bezpieczeństwo ruchu.   Z wykonanej inwestycji bardzo zadowolony jest radny tej dzielnicy Henryk Jarosz, który mówi, że nawierzchnia tej ulicy była mocno zniszczona i zapadnięta, co powodowało awarie pojazdów i niezadowolenie kierowców. - Jako jeden z mieszkańców cieszę się, że kolejny etap tej ulicy został wykonany i wyrażam za to podziękowanie prezydentom miasta, bo teraz jest tu wygodnie i bezpiecznie - mówi radny Henryk Jarosz. Przebudowa ul. Nanickiej i fragmentu ul. SłonecznejPodczas odbioru ul. Nanickiej, która została wykonana w pełnym zakresie -  podobnie jak ul. Kaszubska, zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski powiedział, że tegoroczny zakres prac był uwieńczeniem robót rozpoczętych w ubiegłym roku, gdy wykonano pierwszy etap. W tym roku ul. Nanicka została wykonana w całości razem z fragmentem ul. Słonecznej. Łącznie w ciągu dwóch lat prace będą kosztowały budżet miasta prawie 1,5 mln zł. - W tej dzielnicy jest jeszcze wiele ulic do wykonania, które w przyszłej kadencji będziemy chcieli zrealizować. Dziękuje radnym, którzy wspierali prezydenta  przegłosowując każdorazowo budżet i przeznaczając środki na tą ulicę. Dziękuję radnym Gabrieli Kustusz, Januszowi Daniszewskiemu, Zbigniewowi Chuchale i Pawłowi Formeli za to poparcie. - Ta ulica jest położona centralnie na terenie os. Chopina i łączy je z drogą krajową nr 6. Jest to ulica ruchliwa i ważna z uwagi na drogę do szkoły, do krytej pływalni i do kościoła. Jesteśmy szczęśliwi jako mieszkańcy spółdzielni Energetyk i WSM, że została ona przebudowana. Dziękuje za to władzom miasta w imieniu rodziców i uczniów Zespołu Szkół nr 3, jako przewodniczący Rady Rodziców tej szkoły - mówi radny Zbigniew Chuchała. - Ulica Nanicka zamyka kompleks uporządkowanego terenu dróg w tym rejonie miasta. Jest dogodny dojazd we wszystkich kierunkach, a ul. Nanicka jest jakby przedłużeniem zmodernizowanej uprzednio ul. Nadrzecznej. Są też porządnie wykonane parkingi. Dużo ludzi przejeżdża ta ulicą, m.in.. na mecze do Zespołu Szkół nr 3 - mówi radna Gabriela Kustusz. Ul. Sikorskiego coraz dłuższa   W kończącej się kadencji Rady Miasta co roku wykonywany był kolejny odcinek ul. Sikorskiego, bo jak zapewnił zastępca prezydenta miasta Wojciech Kozłowski jest to bardzo ważna ulica z punktu widzenia w Strategii rozwoju miasta i Strategii budowy ulic. Zgodnie z przyjętym planem wykonywano tyle, ile pozwalały na to środki budżetowe miasta, ale konsekwentnie. Łącznie w ciągu kadencji wybudowano w pełnym zakresie prawie 800 m  ul. Sikorskiego wydając na ten cel z kasy miasta kwotę ponad 2,2 mln zł.  - Myślę, że został wykonany spory kawał pracy dla dobra mieszkańców dzielnicy Śmiechowo-Południe. Z tego miejsca widać już koniec tych prac. Będą one kontynuowane dalej. Wkrótce rozpoczną się prace projektowe następnego odcinka do końca ul. Sikorskiego łącznie z pętlą na os. Sikorski Park. Myślę, że w następnej kadencji ulica Sikorskiego będzie wykonana w całości.    Chciałbym szczególnie podziękować radnemu tej dzielnicy Leszkowi Glazie, który bardzo dba o sprawy mieszkańców tej dzielnicy i który głosował w kolejnych budżetach za pieniędzmi na ten cel a potem pilnował tej budowy - mówi Wojciech Kozłowski.   Tekst i foto: Henryk Połchowski
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH