Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 14.11.2019 r. imieniny: Emila, Laury, Rogera
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Komunikat: Azbest

Komunikat: Azbest

Przypominamy mieszkańcom miasta Wejherowa, że do dnia 31 stycznia 2015 r. należy przedłożyć w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie "Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania" (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 r., Nr. 8, poz.31).

Druki do pobrania na stronie www.bipwejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 108 (tel. 58 677 71 16; 677 71 06).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu administracyjnego miasta Wejherowa. Dofinansowanie polega na poniesieniu przez Gminę Miasta Wejherowa kosztów odbioru odpadów azbestowych (z terenu nieruchomości, na której się znajdują), transportu i przekazania ich do unieszkodliwienia.

O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości – budynku mieszkalnego, gospodarczego, lub innego obiektu,
z którego usuwany będzie azbest, jest mieszkańcem miasta Wejherowa oraz nie zalega z podatkami i opłatami za daną nieruchomość.

Ponadto zwracamy uwagę, iż demontażu wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego, gospodarczego lub innego obiektu nie wolno wykonywać we własnym zakresie. Demontażu może dokonać jedynie firma posiadająca stosowne zezwolenie.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do 30 marca danego roku.

Formularze wniosków o dofinansowanie dostępne na stronie www.bipwejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 108 (tel. 58 677 71 16; 677 71 06).

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH