Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 11.12.2018 r. imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Lepsze boisko na os. Przyjaźni

Lepsze boisko na os. Przyjaźni Dobiegły końca prace mające na celu odwodnienie płyty boiska TKKF przy os. Przyjaźni wraz z naprawą jego nawierzchni. Do chwili rozpoczęcia prac trwały rozgrywki wakacyjnej ligi TKKF. Ponadto ocieplono i wydatnie poprawiono estetykę obiektu zaplecza socjalnego dla sportowców. Roboty wykonała firma „HEMAL”. Łączna wartość prac wyniosła ok. 100 tys. zł brutto. Jak informuje zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz boisko piłki nożnej na os. Przyjaźni od wielu lat borykało się z problemem zastoin wodnych i kałuży, co utrudniało prowadzenie zawodów sportowych.  - Nie było innego wyjścia, jak tylko wykonanie zabezpieczenia w postaci instalacji odwadniającej wokół płyty wraz ze studzienkami chłonnymi na obrzeżach boiska, gdyż w tym rejonie nie ma kanalizacji deszczowej i nie ma gdzie odprowadzić napływającej wody - mówi zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz. Boisko posiada normatywne wymiary do gry w piłkę nożną. Rozgrywanych tutaj jest bardzo dużo turniejów piłki nożnej TKKF i na pewno warto podnosić walory techniczne tego obiektu. Działania TKKF na tym boisku są ważne dla kilkuset sportowców-amatorów, miłośników piłki nożnej z terenu całego miasta, którzy w wolnych godzinach po pracy spędzają tu wolny czas podnosząc swoją sprawność fizyczną.   Należy podkreślić, że z obiektu korzysta także młodzież z okolicznych bloków i szkół. Płyta nie jest trawiasta i posiada lekki spad w stronę zachodnią, co powoduje że woda gromadzi się najbardziej w południowo-zachodniej części boiska. Położenie tego odwodnienia wraz wyrównaniem i utwardzeniem nawierzchni piaskowej powinno zmniejszyć tą uciążliwość dla zawodników. Pełne odwodnienie płyty boiska byłoby dużo droższe i na razie nie jest możliwe do realizacji ze względu na brak środków. Budynek zaplecza sportowego szpecił okolicę i będąc niedocieplony generował koszty związane z ogrzewaniem. Po dociepleniu i otynkowaniu zmienił na korzyść swój wygląd. Jak zapewnia z-ca prezydenta Bogdan Tokłowicz w następnej kadencji zostaną podjęte prace w celu zagospodarowania terenu wokół boiska na potrzeby dzieci i młodzieży z tej części miasta. (p)
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH