Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
piątek, 26.04.2019 r. imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Medal Róży dla Andrzeja Arendta

Medal Róży dla Andrzeja Arendta

Podczas spotkania w wejherowskim pałacu w dniu 14 listopada 2017 roku z okazji 50-lecia działalności artystycznej Andrzeja Arendta prezydent  Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróżnił zasłużonego artystę Medalem Róży.

To wyraz uznania za dziesiątki prac zdobiących Wejherowo, Ziemię Kaszubską oraz prywatne zbiory oraz za wielki wkład w rozwój kultury Miasta Wejherowa i wpisanie się do panteonu artystów Wejherowa i Ziemi Wejherowskiej.

- Jest Pan znanym i cenionym artystą. Wachlarz Pańskiej działalności artystycznej jest przebogaty Jest w tym niewątpliwa zasługa Pańskich zdolności, ale też i osobowości Pani Otylii Szczukowskiej, która ukształtowała dalszą drogę artystyczną i to tak mocno, że do dziś pozostał Pan wierny zasadom swojej mistrzyni i mentorki. Mimo, iż ukończył Pan Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, nazywa się Pan twórcą ludowym. Czuje się Pan wolny artystycznie, nie podporządkowany kanonom sztuki i regułom narzucanym przez nurty artystyczne – mówił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczając Medal Róży Andrzejowi Arendtowi. 

Postać i dorobek artysty zilustrował ciekawy film nakręcony na zlecenie Muzeum PiMK-P przez Daniela Zaputowicza, który zastąpił tradycyjną laudację. O twórczości artysty wypowiadali się w filmie m.in. historyk i regionalista prof. Józef Borzyszkowski, założyciel wejherowskiego muzeum Edmund Kamiński, historyk sztuki wejherowskiego muzeum Benita Grzenkowicz, były uczeń artysty z Ogniska Pracy Pozaszkolnej a obecnie ceniony lekarz neurolog Artur Dziadkiewicz, żona Jolanta Arendt, a także starzy wejherowianie, sąsiedzi i koledzy artysty z grupy uczniów Otylii Szczukowskiej, w której pierwsze kroki stawiał Andrzej Arendt.

Gratulacje artyście z okazji jubileuszu złożyli m.in. starosta wejherowski Gabriela Lisius, prezes Oddziału ZKP Mirosław Gaffka, gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów o. Daniel Szustak, dyrektor WCK Jolanta Rożyńska, dyrektor Muzeum PiMK-P Tomasz Fopke i inni.

- Przez Pana ręce i pański twórczy umysł przeszło mnóstwo młodych ludzi, którym pan zaszczepił pasję tworzenia i podstawowe zasady jak pracowitość, zdyscyplinowanie, organizacja pracy a te cechy są bardzo ważne w życiu – powiedziała Gabriela Lisius wręczając kwiaty artyście.

Spotkanie ukoronowała wystawa rzeźb, grafik i innych prac plastycznych Andrzeja Arendta, którą można oglądać  w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Andrzej Arendt – rzeźbiarz, grafik, pedagog, animator kultury regionalnej, wieloletni dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej (1986-2007) oraz prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1998-2004), urodził się w Wejherowie 4 kwietnia 1953 roku. Absolwent Zespołu Szkół Samochodowych w Wejherowie i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Wychowanek Młodzieżowego Rzeźbiarskiego prowadzonego przez Otylię Szczukowską. Uprawia różne formy sztuk plastycznych, w tym m.in. rzeźbę figuralną w drewnie i kamieniu, płaskorzeźbę, snycerstwo, drzeworyt sztorcowy i linoryt. Twórca tablic pamiątkowych oraz autor wielu ilustracji książkowych i exlibrisów. W swoim dorobku artystycznym posiada liczne płaskorzeźby figuralne a przede wszystkich figury m.in. św. Franciszka i św. Ottona na ołtarzu papieskim w Sopocie, bł. s. Alicji Kotowskiej w Piaśnicy i Papieża Jana Pawła II przy Kościele pw. św. Anny w Wejherowie. Jest także twórcą kapliczek przydrożnych oraz wielu okolicznościowych rzeźb znajdujących się m.in. w przestrzeni publicznej, kościołach oraz zbiorach prywatnych.

Biografia artysty ze zdjęciem znajduje się w „Bedekerze Wejherowskim” i „Leksykonie Wejherowian” Reginy Osowickiej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH