Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
19°
środa, 18.07.2018 r. imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji

W Gdańsku odbył się Metropolitalny Kongres Rewitalizacji „Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu”. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin nauki, jak i praktycy rewitalizacji - projektanci, prawnicy, działacze społeczni, a także pracownicy samorządowi, w tym także z Wejherowa.


Rewitalizacja jest wieloetapowym i rozciągniętym w czasie procesem. Jak mówiła podczas kongresu prof. Iwona Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, rewitalizacja to fenomen, stanowi jeden z celów głównych w politykach miejskich.

- Obserwujemy wzrost zaangażowania mieszkańców danych miast, którzy widzą korzyści w działaniach rewitalizacyjnych – mówi prof. Iwona Sagan.

O prawnych regulacjach rewitalizacji mówiła prof. Irena Lipowicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego przypomniał, jak formułowała się koncepcja prawnej regulacji rewitalizacji.


Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa

W kwietniu br. uchwałą Rady Miasta Wejherowa został przyjęty kolejny już  Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa. Dokument ten określa kierunki działań aż do roku 2022 i jest kontynuacją dotychczasowych działań, ale zawiera również szereg nowych zadań, z których część będzie realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych.


Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa i kolejne inwestycje są dla niego obok węzłów jednym z najważniejszych zadań, gdyż przynoszą korzyści wejherowianom i podnoszą znacząco jakość życia w mieście.


- Wejherowo od wielu lat prowadzi działania rewitalizacyjne – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Od dłuższego czasu trwały przygotowania do kolejnego etapu rewitalizacji, również w kontekście możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.


W granicach obszaru rewitalizacji znalazły się tereny obejmujące historyczne centrum miasta oraz zespół mieszkaniowy położony bezpośrednio na wschód od tego rejonu tj.: Śródmieście, w tym Plac J. Wejhera, ul. Hallera, ul. Sobieskiego, fragment Kalwarii Wejherowskiej – ostatnie stacje, osiedle wielorodzinne przy ul. Strzeleckiej, stary zabytkowy cmentarz, przedwojenne korty tenisowe i teren po przedwojennym basenie, historyczne budynki użyteczności publicznej oraz osiedle mieszkaniowe Staszica.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH