Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 10.12.2018 r. imieniny: Danieli, Bohdana, Julii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Miasto pomaga bezrobotnym

  Władze miasta Wejherowa od kilku lat intensyfikują działania zmierzające do zmniejszania bezrobocia. Realizowane są trzy programy, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy a osoby bezrobotne od lat mają szansę powrócenia do aktywnego życia zawodowego. Z oferowanych przez miasto możliwości każdego roku korzysta kilkadziesiąt osób. Program robót publicznych został uruchomiony przed trzema laty dzięki porozumieniu Prezydenta Miasta Wejherowa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zakładem Usług Komunalnych. Program skierowany jest do osób mających problemy rodzinne i materialne. MOPS typuje osoby wymagające pomocy, ZUK tworzy sezonowo stanowiska pracy, a Prezydent Miasta Wejherowa zapewnia środki na wypłatę wynagrodzeń z budżetu miasta. W ramach programu od kwietnia do października realizowane są proste prace (np. sprzątanie) nie wymagające kwalifikacji, za które pracownicy otrzymują wynagrodzenie. W roku 2006 z tej szansy skorzysta 36 osób - połowa zatrudnionych to kobiety.  Program Praca za długi prowadzony jest przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w porozumieniu z Prezydentem Miasta Wejherowa. Skierowany jest do najemców mających zaległości czynszowe, którzy mogą odpracować swoje długi poprzez prostego rodzaju prace na rzecz administracji: przy remontach klatek schodowych, piwnic. Część zarobionych w ten sposób pieniędzy pozyskuje rodzina pracownika na życie, a reszta jest przeznaczona na likwidację długu.       Program prac społecznie użytecznych współfinansowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozwala on dorobić osobie bezrobotnej 240 zł miesięcznie netto. Niby nie jest to dużo, ale dla rodziny bezrobotnego liczy się każdy dodatkowy grosz.      Ostatni z projektów wdraża w życie od 2006 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. MOPS realizuje też Program Twoje Życie - Twoja Praca - Twój Styl skierowany na aktywizację zawodową bezrobotnych kobiet, na który miasto zdobyło 1,2 mln zł dotacji unijnej z EFS. - W ocenie władz miasta bezrobocie jest dzisiaj największą bolączką Polaków. Utrata pracy, zagrożenie utratą pracy i spowodowane tym kłopoty materialne, są bardzo odczuwalne przez społeczeństwo. Dlatego władze miasta starają się na miarę posiadanych kompetencji i możliwości pomagać w rozwiązywaniu problemów np. poprzez tworzenie miejsc pracy - mówi zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski. - Prezydent Krzysztof Hildebrandt polecił swoim służbom realizację zadań zmniejszających bezrobocie.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH