Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 12.12.2019 r. imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Miasto udziela wysokich bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego
Powrót

Miasto udziela wysokich bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Miasto udziela wysokich bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Właściciele domów i lokali w budynkach mieszkalnych na gruncie Gminy Miasta Wejherowa oddanych im w użytkowanie wieczyste mogą otrzymać nawet 90% bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu we własność.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Ustawa dokonała z mocy prawa tego przekształcenia, przy czym jest ono odpłatne.
- Ustawa, którą przyjął Sejm daje samorządom możliwość zastosowania bonifikaty od opłaty przekształceniowej. W przypadku gruntów należących do miasta wprowadziliśmy bonifikaty 90 proc., 70 proc. i 50 proc. zróżnicowane zależnie od terminu wniesienia opłaty. – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Są to jedne z wyższych bonifikat w kraju. Miasto oferuje pomoc mieszkańcom w procesie uwłaszczenia ich mieszkań. W Wejherowie jest ok. tysiąca użytkowników wieczystych.

 

Jeżeli jesteś właścicielem domu lub lokalu w budynku mieszkalnym stojącym na gruncie Gminy Miasta Wejherowa oddanym w użytkowanie wieczyste...


● Zaświadczenie


Przekształcenie użytkowania wieczystego nastąpiło z mocy samego prawa, nie trzeba składać wniosków. W ciągu 12 miesięcy otrzymają Państwo od Prezydenta Miasta Wejherowa zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie obecnie analizuje nieruchomości pod kątem spełnienia niezbędnych przesłanek do wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie. Urząd Miejski w Wejherowie przekaże takie zaświadczenie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, a ten z urzędu dokona wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.


● Opłata


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność jest odpłatne. Opłatę przekształceniową w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby za użytkowanie wieczyste w 2019 roku należy wnosić przez okres 20 lat (licząc od dnia przekształcenia). Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty za rok 2019, którą należy uiścić do dnia 29 lutego 2020 roku.


● Kto może ubiegać się o bonifikatę?


Bonifikata od opłaty przekształceniowej dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi (w których co najmniej połowa to lokale mieszkalne) oraz budynkami mieszkalnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.


● Wysokość bonifikaty


Możecie Państwo zaoszczędzić, wnosząc opłatę jednorazowo w krótszym terminie. Wysokość bonifikaty wynosi:
- 90% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku
- 70% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku
- 50% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku


● Jak skorzystać z bonifikaty


Po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Wejherowa zaświadczenia o przekształceniu, zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić w piśmie kierowanym do Urzędu Miejskiego w Wejherowie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w następujących terminach:


- do dnia 1 lutego 2020 roku - w przypadku bonifikaty 90 %


- do dnia 1 lutego 2021 roku - w przypadku bonifikaty 70 %


- do dnia 1 lutego 2022 roku - w przypadku bonifikaty 50 %,


Po zgłoszeniu zamiaru zostaną Państwo poinformowani na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej.
Jednocześnie informujemy, aby skorzystać z bonifikaty należy uregulować wymagalne zadłużenie wobec Gminy Miasta Wejherowa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, rocznej opłaty przekształceniowej oraz podatku od nieruchomości.


● Zaświadczenie o spłacie należności


Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej otrzymają Państwo kolejne zaświadczenie, tym razem potwierdzające całkowitą spłatę należności. Zaświadczenie to wraz z wnioskiem o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę należy przesłać do Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Reformatów 9. Wysokość opłaty za wniosek o wykreślenie wpisu to 250 zł, w przypadku opłaty jednorazowej lub 75 zł, w pozostałych przypadkach.


Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, pok. 201, tel. 677-71-44.


W przypadku domu lub lokalu w budynku mieszkalnym stojącym na gruncie Skarbu Państwa należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH