Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
czwartek, 13.12.2018 r. imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Miasto Wejherowo wyróżnione za najlepszą przestrzeń

Miasto Wejherowo wyróżnione za najlepszą przestrzeń

Miasto Wejherowo otrzymało wyróżnienie II stopnia w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego” 2012” za realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Przyznane miastu wyróżnienie wręczył prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie wyróżnień miało miejsce 3 grudnia br. podczas IV Konferencji z cyklu „Rok Krajobrazów Pomorza”. Komisja Rozwoju Przestrzennego, jako jury konkursu, rozpatrzyła 31 projektów spełniających kryteria formalne z całego województwa pomorskiego. Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał Gdańsk za budowę zieleńca wypoczynkowego przy ul. Chirona. Wyróżnienie I stopnia otrzymał Czersk, a wyróżnienie II stopnia – Wejherowo i Rzeczenica. Jak poinformowano podczas uroczystości odbywającej się w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wyróżnienie dla Miasta Wejherowa zostało przyznane za kompleksowość przyjętego rozwiązania, będącego kontynuacją konsekwentnej polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych i łączenia ich w jeden spójny system. A także za wysoką jakość zainwestowanych rozwiązań i dostosowanie ich do charakteru miasta średniej wielkości oraz za rozwinięcie oferty funkcjonalnej zagospodarowanych przestrzeni, uwzględniającej sezonowość jej użytkowania oraz potrzeby różnych grup użytkowników. - Wykonanie ulicy Wałowej w formie deptaku, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w parku, a także nawiązanie do tożsamości kulturowej w przypadku Wejherowa zostało rozwiązane świetnie. A przecież w tym konkursie chodzi o podniesienie jakości przestrzeni, która dotychczas nie była chlubą części miasta, w tym wypadku Śródmieścia Wejherowa – mówi marszałek województwa Mieczysław Struk.

- Cieszy mnie to wyróżnienie, bo przyznano tylko trzy nagrody a wśród 31 projektów zgłoszonych do konkursu miasto Wejherowo zostało wyróżnione za najlepszą przestrzeń. Cieszymy się również z tego względu, że komisja konkursowa wzięła pod uwagę całokształt tej inwestycji, biorąc pod uwagę nie tylko rewitalizację rejonu ul. Wałowej ale także i parku, który jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców. Mamy powód do dumy i zadowolenia – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt. Przypomnijmy, że przedsięwzięcie to obejmowało modernizację ul. Wałowej wraz otoczeniem oraz Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego. Prace na ul. ul. Wałowej polegały m.in. na wybudowaniu nowych nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych, uporządkowaniu drzewostanu. Zakres prac w parku obejmował odtworzenie dawnych ciągów pieszych oraz poprowadzenie nowych, uporządkowanie zabytkowego drzewostanu, realizacje nowych nasadzeń i trawników, budowę pomostów oraz montaż oświetlenia wzdłuż ścieżek, umieszczenie ławek i koszy na śmieci. Ponadto przy ul. Północnej oraz na terenie parku rozbudowano sieć placów zabaw oraz miejsc rekreacji.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH