Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
wtorek, 16.10.2018 r. imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Miasto wspiera remonty zabytkowych budynków

Miasto wspiera remonty zabytkowych budynków

Przyznano kolejne dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy budynkach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Otrzymali je: Wspólnota Mieszkaniowa „Rzeźnicka 3” oraz właściciele budynków 12 Marca 155 i Kopernika 2. 

Podczas podpisania umów na dotacje w Urzędzie Miejskim w Wejherowie zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz powiedziała, że każdego roku w zależności od możliwości finansowych miasto stara się wygenerować środki, aby wesprzeć mieszkańców w ich planach remontowych, w budynkach o charakterze zabytkowym.

Podczas spotkania w ratuszu przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i właściciel budynków podpisali umowy na dotacje przyznane przez miasto. Wspólnota  Mieszkaniowa „Rzeźnicka3”otrzymała dotacje na remont elewacji w wysokości 19 998,50 zł, właściciele budynku „12 Marca155”otrzymali dotację na remont dachu w wysokości 19 998,80 zł tys. zł, a właścicielowi budynku Kopernika 2 przyznano dotację w wysokości 20 tys. zł na remont elewacji. 

- Bardzo pozytywnie patrzymy na podejmowanie inicjatywy przez mieszkańców dotyczące uzyskiwania dodatkowych środków finansowych na poprawę stanu technicznego i wizerunku nieruchomości, które bardzo często są ważnym elementem architektury miasta – mówi Beata Rutkiewicz.

- Mamy środki własne na remont elewacji, ale brakowało nam pieniędzy na cały remont frontowej ściany budynku. Dlatego cieszymy się z dotacji przyznanej przez miasto – mówi Roman Potrykus, przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej Rzeźnicka 3, która postanowiła wykonać remont elewacji przy zachowaniu wszelkich elementów zalecanych przez  konserwatora zabytków.

Umowy zostały podpisane w obecności skarbnika miasta Arkadiusza Kraszkiewicza i Mirosława Ziemanna, kierownika Wydziału Nieruchomości i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH