Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
sobota, 15.12.2018 r. imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Mieszkańcy rozmawiali o Budżecie Obywatelskim

Mieszkańcy rozmawiali o Budżecie Obywatelskim
Mieszkańcy Wejherowa podczas spotkania w Filharmonii Kaszubskiej mogli skonsultować pomysły, które chcieliby zrealizować w ramach IV Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Włodarze Wejherowa oraz eksperci przybliżyli ideę budżetu obywatelskiego, podpowiadali jak należy poprawnie wypełnić formularz oraz odpowiadali na wszystkie pytania mieszkańców. Pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego 2018, czyli składanie wniosków, rozpoczyna się dzisiaj, 1 marca i potrwa do 3 kwietnia.
 
Kolejne etapy Budżetu Obywatelskiego to: weryfikacja złożonych propozycji projektów (do 11 maja), ogłoszenie listy zakwalifikowanych do głosowania projektów (14 maja), głosowanie (8-22 czerwca), a ogłoszenie wyników w czerwcu 2018 r. Realizacja zadań nastąpi w 2019 r. 
 
Jak powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, budżet obywatelski to jedna z najlepszych form aktywizowania mieszkańców, którzy mają bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w ich okolicy. 
 
- To mieszkańcy najlepiej wiedzą, co potrzebne jest w ich okolicy – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Organizowane spotkania konsultacyjne są bardzo ważne dla wejherowian, zwłaszcza tych, którzy chcą złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego. Jest to także okazja skorzystania z doświadczenia osób, które brały już z powodzeniem udział w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego. Zachęcam zatem do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę, podczas przy­gotowywania projektów, wielu wspania­łych pomysłów.
 
Pomysły, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, można składać do 3 kwietnia. Można zgłaszać wszelkiego rodzaju inicjatywy związane m.in. z rekreacją, bezpieczeństwem publicznym oraz utrzymaniem czystości i porządku, estetyzacją, remontami, utrzymaniem i przebudową przestrzeni publicznych.
 
Sukces mieszkańców
 
W 3. edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego najwięcej głosów uzyskał projekt dotyczący budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 11. Anna Grubba, autorka zwycięskiego projektu: „Boisko „Jedenastka”- etap I”, zachęcała do uczestnictwa w budżecie obywatelskim. 
 
- Mieliśmy pomysł, który udało się wspólnie urzeczywistnić – mówi Anna Grubba. - Oczywiście najważniejsze jest napisanie projektu. Same procedury nie są bardzo skomplikowane, można liczyć na pomoc urzędników. Następnym krokiem jest zachęcenie jak największej liczby mieszkańców do głosowania. Do naszego sukcesu przyczynili się uczniowie szkoły, ich rodziny oraz okoliczni mieszkańcy osiedla. Dzięki wygranej, szkoła będzie miała boisko na miarę XXI wieku – to nasz wspólny sukces. W tej edycji będziemy składać kolejny projekt.
 
Procedury bez zmian 
 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa podkreślił, że w tej edycji procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez większych zmian. Zamiast numeru PESEL, mieszkańcy wpisują rok urodzenia. 
 
- W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, na jego realizację miasto przeznaczyło 1 mln złotych – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. - Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. Także w tym roku wejherowianie będą mogli oddawali dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny, drugi na projekt nieinwestycyjny tzw. miękki. Głosowanie odbywać się będzie w czerwcu, a realizacja projektów nastąpi w 2019 roku. Wzorem lat ubiegłych, głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat. Głosowanie odbywać się będzie tak jak w poprzednich latach - elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.
 
Odpowiednie przygotowanie projektu
 
Sposób przygotowania projektu i wypełnienia wniosku do budżetu obywatelskiego, omówił Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa i ekspert w zakresie budżetu obywatelskiego.
 
- Analizując projekty z poprzednich trzech edycji, proszę aby zwrócić szczególną  uwagę na wycenę, oszacowanie kosztów proponowanego projektu – mówi Wojciech Kozłowski. - Koszt powinien być wyliczony w miarę realnie, w oparciu o różne dostępne dane. Zdarzało się, że koszty zostały zaniżone i potem był problem na etapie weryfikacji techniczno-ekonomicznej przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.  Ponadto tytuł projektu powinien być – w miarę możliwości - krótki, łatwy do zapamiętania oraz zwięźle charakteryzować projekt. Szczegóły należy podać w samym wniosku. Przy formułowaniu projektu inwestycyjnego należy dokładnie sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Również to można zrobić w urzędzie i uzyskać bezpłatnie mapkę, na której należy zaznaczyć lokalizacją zadania i załączyć ją do wniosku. Dodatkowo mogą być dołączone zdjęcia terenu, na którym ma powstać inwestycja. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane tylko na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa. Przypominamy, że działania zaproponowane przez mieszkańców, muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Tylko na takie zadania można wydatkować zgodnie z prawem środki publiczne. Jeśli wnioskodawcy mają wątpliwości czy tak jest, mogą zapytać się o to w urzędzie.
 
Jak podkreśla Wojciech Kozłowski, projekt do budżetu obywatelskiego powinien być tak napisany, aby z jednej strony zainteresować mieszkańców i zdobyć ich poparcie potrzebne do złożenia wniosku, a potem w głosowaniu, zaś z drugiej strony musi umożliwiać weryfikację formalną i analizę techniczno-ekonomiczną wniosku przez Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
 
- Wzorem lat ubiegłych, autorzy projektu muszą na etapie składania wniosków przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli ich wniosek. Na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 podpisów wejherowian, którzy ukończyli 16 lat. – mówi Wojciech Kozłowski. - Warto jednak, aby tych podpisów było więcej, bo zdarzają się błędy i wtedy nie można uznać takiego podpisu, a poza tym zbieranie podpisów to dobra okazja do  promocji swojego projektu. 
 
Pomoc ekspertów
 
W spotkaniu wzięli udział urzędnicy, eksperci z rożnych wydziałów Urzędu Miejskiego, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców. W zakresie inwestycji – Piotr Nowosiak, tel. 58 677 71 10, w zakresie urbanistyki i nieruchomości – Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85, a w zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych – Michał Jeliński, tel. 58 677 70 36.
 
Bieżące informację i szczegóły na: http://www.wejherowo.pl/budzetobywatelski/
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH