Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-4°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Mieszkańcy rozmawiali o Budżecie Obywatelskim

Mieszkańcy rozmawiali o Budżecie Obywatelskim

Mieszkańcy Wejherowa podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie mogli skonsultować pomysły, które chcieliby zrealizować w ramach IV Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Włodarze Wejherowa oraz eksperci przybliżyli ideę budżetu obywatelskiego, podpowiadali jak należy poprawnie wypełnić formularz oraz odpowiadali na wszystkie pytania mieszkańców. Pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego 2018, czyli składanie wniosków potrwa do 3 kwietnia.

Przypomnijmy, że pomysły, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, można składać do 3 kwietnia. Można zgłaszać wszelkiego rodzaju inicjatywy związane m.in. z rekreacją, bezpieczeństwem publicznym oraz utrzymaniem czystości i porządku, estetyzacją, remontami, utrzymaniem i przebudową przestrzeni publicznych.

Kolejne etapy Budżetu Obywatelskiego to: weryfikacja złożonych propozycji projektów (do 11 maja), ogłoszenie listy zakwalifikowanych do głosowania projektów (14 maja), głosowanie (8-22 czerwca), a ogłoszenie wyników w czerwcu 2018 r. Realizacja zadań nastąpi w 2019 r.

Procedury bez zmian

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa podkreślił, że w tej edycji procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez większych zmian. Zamiast numeru PESEL, mieszkańcy wpisują rok urodzenia.

- W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, na jego realizację miasto przeznaczyło 1 mln złotych – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. - Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. Także w tym roku wejherowianie będą mogli oddawali dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny, drugi na projekt nieinwestycyjny tzw. miękki. Głosowanie odbywać się będzie w czerwcu, a realizacja projektów nastąpi w 2019 roku. Wzorem lat ubiegłych, głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat.

Jak mówi Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa, głosowanie odbywać się będzie tak jak w poprzednich latach - elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.

Odpowiednie przygotowanie projektu

  • Tytuł - ważny jest tytuł projektu – krótki i łatwy do zapamiętania.
  • Charakterystyka – musi być zwięzła. Projekt do budżetu obywatelskiego powinien być
  • Wycena - szczególną uwagę należy zwrócić na wycenę, oszacowanie kosztów proponowanego projektu. Koszt powinien być wyliczony w miarę realnie, w oparciu o różne dostępne dane.
  • Lokalizacja zadania - przy formułowaniu projektu inwestycyjnego należy dokładnie sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Można to zrobić w urzędzie i uzyskać bezpłatnie mapkę, na której należy zaznaczyć lokalizację zadania i załączyć ją do wniosku. Dodatkowo mogą być dołączone zdjęcia terenu, na którym ma powstać inwestycja. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane tylko na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa. Działania zaproponowane przez mieszkańców, muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Tylko na takie zadania można wydatkować zgodnie z prawem środki publiczne. Jeśli wnioskodawcy mają wątpliwości czy tak jest, mogą zapytać się o to w urzędzie.
  • Poparcie mieszkańców - autorzy projektu muszą na etapie składania wniosków przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli ich wniosek. Na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 podpisów wejherowian, którzy ukończyli 16 lat. Warto jednak, aby tych podpisów było więcej, bo zdarzają się błędy i wtedy nie można uznać takiego podpisu, a poza tym zbieranie podpisów to dobra okazja do promocji swojego projektu.

Pomoc ekspertów

W spotkaniu wzięli udział urzędnicy, eksperci z rożnych wydziałów Urzędu Miejskiego, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców. W zakresie inwestycji – Piotr Nowosiak, tel. 58 677 71 10, w zakresie urbanistyki i nieruchomości – Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85, a w zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych – Michał Jeliński, tel. 58 677 70 36.

Bieżące informację i szczegóły na: http://www.wejherowo.pl/budzetobywatelski

Ponad 27 tys. mieszkańców uczestniczyło w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH