Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
środa, 23.10.2019 r. imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Najlepiej zinformatyzowany urząd w powiecie

Najlepiej zinformatyzowany urząd w powiecie Projekt "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego" jest finansowany z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanego Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Przewidywana wartość projektu dla 11 gmin powiatu wejherowskiego i Starostwa Powiatowego wynosi 3 223 652,80 zł. Udział Miasta Wejherowa w budżecie projektu to prawie 38 % tj. 1 220 475,80, a udział starostwa jako wynosi 814 800 zł, co stanowi 25%.Już w roku 2003 roku prezydent Krzysztof Hildebrandt zlecił opracowanie "Strategii rozwoju informatycznego urzędu" łącznie z wyliczeniem kosztów kilku jej wariantów. W efekcie uzgodnień i zdobytej na ten temat wiedzy powstał pomysł na opracowanie projektu pozwalającego skorzystać z funduszy unijnych, które w latach 2004-2006 preferowały projekty związane z rozwojem usług elektronicznych. Jak informuje kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Bogusław Suwara, nadzorujący wdrażanie tego projektu, jednym z 12 jego elementów było utworzenie portalu internetowego. W tamtym okresie również w Starostwie Powiatowym zrodził się pomysł utworzenia portalu realizującego elektroniczne usługi dla ludności powiatu. Uznano wówczas, że połączenie sił w staraniach o środki unijne wyjdzie obu projektom na dobre. Dlatego podjęto decyzję o opracowaniu wspólnego projektu ze Starostwem Powiatowym, obejmującym sumę zadań projektu miasta i powiatu. Bogusław Suwara i Jacek Thiel oceniają przydatność nowego infomatu  - Już w fazie przygotowania projektu było wiadomo, że pomiędzy zadaniami przygotowanymi w Urzędzie Miejskim (12) a realizowanymi przez pozostałe urzędy (3). Na mocy porozumienia wytypowano Starostwo Powiatowe na głównego beneficjenta projektu, jako lepiej przygotowanego organizacyjnie do kontaktów ze wszystkimi gminami powiatu, pomimo mniejszego wkładu finansowego w projekt - mówi Bogusław Suwara. Kierownik podkreśla, że głównym motorem napędowym całego projektu "E-powiat" był Urząd Miejski w Wejherowie, który do wdrażania w swoich strukturach skomplikowanego programu wynajął firmę NetLand. Dzięki profesjonalnej pracy informatyków udało się stworzyć kompatybilny system i w szczegółach dopracować funkcjonowanie wszystkich urzędowych procedur. Dzięki takiemu podejściu Urząd Miejski w Wejherowie jest najlepiej zinformatyzowanych Urzędów Miejskich w powiecie. Ostatecznie na projekt wydatkowano z budżetu miasta Wejherowa 1 017 186,56 zł. Spodziewany zwrotu z funduszy unijnych wynosi 75%, ale na razie (do 15 stycznia 2008 r.) do budżetu miasta "wróciło" 558.327, 99 zł. _________________________________________ Projekt "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego" jest finansowany z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanego Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH