Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-4°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Nie sprzedawaj alkoholu nieletnim. Spotkanie dla przedsiębiorców
Powrót

Nie sprzedawaj alkoholu nieletnim. Spotkanie dla przedsiębiorców

Nie sprzedawaj alkoholu nieletnim. Spotkanie dla przedsiębiorców

O zakazach związanych ze sprzedażą alkoholu oraz konsekwencjach prawnych, które mogą spotkać przedsiębiorców nie stosujących się do obowiązujących przepisów – rozmawiali właściciele sklepów, w których sprzedawany jest alkohol, policjanci, strażnicy miejscy, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz włodarze Wejherowa.

Szkolenie w wejherowskim magistracie pod hasłem "Vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy" dotyczyło prawnych aspektów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat przepisów prawnych i nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także  konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych spożywania alkoholu.

- Takie spotkania są nie tylko świetną okazją do szkolenia właścicieli sklepów,
w których sprzedawany jest alkohol, ale również wdrożenia wspólnych działań profilaktycznych – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Jak przypomniał Bogusław Suwara, sekretarz  Wejherowa, jest to już kolejne spotkanie z przedsiębiorcami, które ma na celu edukować właścicieli sklepów.

- Tak jak w latach ubiegłych, zwracamy się do Państwa z apelem – nie tylko, jako sprzedawców alkoholu, ale również, a może przede wszystkim, jako odpowiedzialnych dorosłych: nie sprzedawajcie żadnych napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia – mówi Bogusław Suwara, sekretarz  Wejherowa. - Zgodnie z przepisami sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, a może to grozić wysoką grzywną lub utratą koncesji.

Policjanci i strażnicy miejscy mówili głównie o zakazach związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, jak również o konsekwencjach karnych, na które mogą być narażeni przedsiębiorcy nie stosujący się do obowiązujących przepisów. Poruszano również tematy związane z zakazem sprzedaży towaru na tzw. kredyt lub pod zastaw. Przypominano także o uprawnieniu do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy w sytuacji, gdy występują wątpliwości co do pełnoletniości kupującego. 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH