Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 18.04.2019 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nowa hala sportowa przy „Samochodówce”

Nowa hala sportowa przy „Samochodówce”

Podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej.

W obecności zaproszonych gości i pocztów sztandarowych nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, do którego zostali zaproszeni: wicepremier Jarosław Gowin, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, ks. abp Sławoj Leszek Głódź, pomorski kurator oświaty Monika Kończyk, starosta wejherowski Gabriela Lisius, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Czarnecki, właściciel firmy Woj-Mar Mariusz Gustowski - główny wykonawca inwestycji, dziekan wejherowski ks. prałat Daniel Nowak, dyrektor ZSP nr 4 Anna Wilk oraz przedstawiciel uczniów.

Święcąc obiekt ks. abp Sławoj Leszek Głódź poinformował, że przekazał szkole zabytkowy krzyż i pamiętniki Józefa Wybickiego a korzystając z obecności wojewody i wicepremiera zaproponował, aby imię autora naszego Hymnu przyjął Uniwersytet Gdański, który jako uczelnia nie posiada jeszcze swojego patrona.

- Cieszę się, że w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości spotkaliśmy się w tak pięknym i radosnym miejscu, jak piękna i radosna jest Ziemia Kaszubska. To, że możemy dzisiaj cieszyć się z wolności i piękna naszego kraju jest zasługą wielu pokoleń Polaków- patriotów, którzy dla swojej Ojczyzny poświęcali pracę, zdrowie a nawet życie – powiedział wicepremier Jarosław Gowin nawiązując do znaczenia dobrego wychowania w szkole. Podkreślił również, że wybudowanie w ciągu roku tak nowoczesnego obiektu sportowego jest sukcesem samorządu powiatowego i szkoły. 

Starosta wejherowski Gabriela Lisius poinformowała, że obecnie Powiat Wejherowski prowadzi 11 oświatowych jednostek organizacyjnych, który w swojej strukturze posiada 39 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zatrudniając 725 nauczycieli i pracowników pedagogicznych oraz 195 pracowników administracji obsługi. Naukę w szkołach powiatu realizuje ponad 6 tys. uczniów, słuchaczy i wychowanków. Nowo wybudowana pełnowymiarowa hala sportowa przy ZSP nr 4 z wyposażeniem oraz pracowniami zawodowymi, kosztowała blisko 10 mln zł.

Wszystkim osobom i instytucjom, które okazały pomoc szkole w trakcie budowy obiektu  podziękowała dyrektor Anna Wilk.

Otwarcie nowej hali sportowej zostało uświetnione atrakcyjnym pokazem gimnastyczno-sportowym.  Został on przygotowany pod kierunkiem szkolnych nauczycieli - Barbary Malawskiej, Alicji Długosz, Beaty Zaustowskiej, Joanny Kwiatkowska, Ewy Borowiak  i Marii Maj-Roksz. „Samochodówka” wydała na tę okoliczność kolorowe wydawnictwo zawierające historię szkoły wraz z historią powstania hali sportowej, a także wybiła pamiątkowy medal.

W otwarciu hali sportowej uczestniczyło wielu gości, w tym posłowie Janusz Śniadek i Jan Klawiter oraz rektor AWF prof. Waldemar Moska. Miasto Wejherowo reprezentowali: zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca a także radni miejscy.

Uroczystość poprzedziła Msza św. w kolegiacie, którą odprawił Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH