Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 20.10.2018 r. imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nowoczesne kino 3D w Wejherowie

Nowoczesne kino 3D w Wejherowie  Radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie zwiększonych wydatków w budżecie miasta. Zmiany technologiczne wprowadzone będą w nowo budowanym centrum kultury, gdzie m.in. zamiast kina analogowego powstanie nowoczesne kino w systemie 3D. Zwiększono wydatki o 1,4 mln zł na doposażenie obiektu nowego WCK w sprzęt do odtwarzania filmów 3D oraz koniecznego do tego nowoczesnego nagłośnienia. - Kwota, która zawarta była w umowie z wykonawcą opiewa na wyposażenie sali głównej i hallu, wyposażenie dalszych części obiektu, to zadanie miasta - mówi zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński. - Konieczne jest zatem dostosowanie technologii do aktualnych wymagań. Jak podkreślił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, będzie to wzbogacenie oferty wejherowskiego centrum kultury. - Nie chcę, aby Wejherowo było kulturalną pustynią - mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Obiekt, który powstaje z myślą o mieszkańcach, dzieciach i młodzieży, nie będzie działał dla zysku. Ta inwestycja ma służyć mieszkańcom, a nie na nich zarabiać. Jest to inwestowanie w młode pokolenie, które jest dla nas priorytetem. Oprócz dodatkowej kwoty przeznaczonej na WCK, zwiększenie nastąpiło m.in. w oświacie. Dodatkowa kwota 1,5 mln zł przeznaczona zostanie m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz budowę boiska przy Zespole Szkół nr 1. 350 tys. zł więcej przeznaczono na pomoc społeczną – m.in. zasiłki stałe. Wzrosły wydatki inwestycyjne, zwiększono wydatki na remonty i utrzymanie gminnych dróg. Więcej pieniędzy przeznaczono na remonty budynków komunalnych oraz zmianę systemu ogrzewania. O prawie 1,2 mln zł zwiększono wydatki na drogi gminne, w tym prawie 700 tys. przeznaczono na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Sobieskiego. Będą także prowadzone prace projektowe przy budowie chodnika i parkingu w rejonie ulic: Parkowej, Zamkowej i św. Jacka. 200 tys. zł przeznaczono na modernizacje systemu grzewczego w budynku przy ul. 3 Maja. 100 tys. zł więcej przeznaczono na oświetlenie ulic, placów i dróg. W gospodarce mieszkaniowej wydatki zwiększono o prawie 1,9 mln zł.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH