Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 22.10.2018 r. imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • O. Przemysław Konkel uhonorowany Medalem Miasta Wejherowa
Powrót

O. Przemysław Konkel uhonorowany Medalem Miasta Wejherowa


O. Przemysław Konkel uhonorowany Medalem Miasta Wejherowa Uroczystą Sesję Rady Miasta z okazji święta miejskiego poprzedziło wprowadzenie do eksploatacji przez Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie dwóch niskopodlogowych autobusów typu Solaris Urbino-12. W trakcie sesji prelekcję na temat historii Wejherowa wygłosił prof. Jerzy Samp z Uniwersytetu Gdańskiego. Medal Miasta Wejherowa otrzymał gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów - o. Przemysław Konkel. Przed pomnikiem założyciela miasta złożono kwiaty. W sesji oprócz radnych i władz miasta wzięli udział m.in. duchowni - ks. prałat Tadeusz Reszka i o. Przemysław Konkel, przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Bistroń oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast i gmin.  - Przed nami stoją dwa zakupione autobusy - jeden nowy, a drugi po kapitalnym remoncie. Dla nas jest to ważny moment, że możemy te autobusy wprowadzić do eksploatacji, gdyż jest to korzystne dla mieszkańców - mówił prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślając zalety ekologiczne tych pojazdów i ich dostępność dla osób niepełnosprawnych. Prezydent złożył życzenia załodze MZK, aby jak najlepiej pracowała dla mieszkańców miasta i całego powiatu. Prezes MZK sp. z oo. Czesław Kordel powiedział, że wprowadzane do eksploatacji kolejne niskopodłogowe autobusy są kontynuacją planowej wymiany taboru, co pomaga realizować dewizę przedsiębiorstwa "Bezpiecznie na czas". Prezes podziękował Prezydentowi Wejherowa i Radzie Miasta za okazywaną pomoc. - Autobusy w naszym mieście, regionie i gminie są takie same jak w krajach Unii Europejskiej. Nie musimy się niczego wstydzić. Nowoczesność przyjeżdża do nas i nadal będzie przyjeżdżała - zapewnił Czesław Kordel. Po poświęceniu autobusów przez ks. prałata Tadeusza Reszke delegacje władz miasta i przybyłych gości złożyły kwiaty u stóp pomnika Jakuba Wejhera. Następnie po powrocie do sali obrad informację na temat tradycji obchodów święta miasta przedstawił prezydent Krzysztof Hildebrandt. W swojej prelekcji na temat historii miasta prof. Jerzy Samp oprócz znanych powszechnie faktów przybliżył słuchaczom wiele ciekawych i mało znanych informacji historycznych o Wejherowie. Na uwagę zasługuje informacja o przywileju królewskim, który zwalniał prawowitych mieszkańców Wejheropolis ze wszystkich podatków w przeciągu 30 lat oraz przywilej Jakuba Wejhera nadający każdemu przybyszowi osiadającemu na stałe mieście prawa do bezpłatnej parceli. Inny przywilej, który wywołał duże zainteresowanie rajców, zezwalał wejherowianom na produkcję piwa na potrzeby własne (napoju nie wolno było sprzedawać). Wejherowianie mieli prawo pobierać także tzw. "dyszlówkę" od wszystkich wozów przejeżdżających przez miasto, mieli również prawo do organizacji jarmarków, co przyciągało kupców z wielu innych miast. Inną z ciekawostek podanych przez profesora jest odnalezienie przez niego podczas pobytu w Padwie herbu rodziny Wejherów umieszczonego w budynku uniwersyteckim, na którym studiowali przedstawiciele tego zasłużonego dla Pomorza i Polski rodu (w Padwie znajdują się wiele herbów szlachty polskiej).   Życzenia z okazji święta miasta na ręce prezydenta Wejherowa i przewodniczącego Rady Miasta złożyli m.in. wiceburmistrz Rumi Iwona Romanowska, przewodniczący Rady Miasta Reda Jerzy Madej oraz wójt Gminy Wejherowo Jerzy Kepka.   Na zakończenie uroczystości prezydent Krzysztof Hildebrandt poinformował o przyznaniu Medalu Miasta Wejherowa gwardianowi klasztoru oo. franciszkanów o. Przemysławowi Konkelowi, który kończy swoją pracę w Wejherowie.   Gwardian podziękował za to wyróżnienie podkreślając, że dla niego najważniejszą sprawą było podjęcie prac nad przygotowaniem wniosku unijnego o renowację Kalwarii Wejherowskiej zakończonych uzyskaniem przez miasto dotacji i rozpoczęciem prac na kalwarii. Zdaniem gwardiana to zasługa wejherowskich prezydentów, w tym głównie Wojciecha Kozłowskiego, a także całej Rady Miasta Wejherowa, która jednogłośnie aprobowała wszystkie decyzje związane z z przygotowaniami do renowacją kalwarii. Wyraził tez przekonanie, że kalwaria po renowacji będzie chlubą i sławą Wejherowa. - Kiedy będziecie kiedyś kroczyć tymi dróżkami kalwaryjskimi, to zawsze będziecie mogli powiedzieć tym najmłodszym: "Popatrzcie, to jest zasługą nas wszystkich, że kaplice zostały odnowione - dodał o. Przemysław mówiąc, że otrzymany Medal Miasta Wejherowa dedykuje całej swojej wspólnocie zakonnej, bo ona również przyczyniła się do tego, że doszło nie tylko do renowacji kalwarii, ale także współpracy przy budowie nowego Wejherowa. Z okazji święta miasta prezydenci wręczyli radnym książkę o. Gaudentego Kustusza "Genius loci - przyczynki do najstarszych dziejów Wejherowa". Na zakończenie wystąpił zespół instrumentalny. (z)
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH