Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 21.10.2018 r. imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Wejherowie

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Wejherowie

W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie świętowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do wręczenia nauczycielom i dyrektorom szkół wejherowskich nagród prezydenta oraz nadania stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją, aby podziękować pracownikom oświaty za wykonywaną przez nich pracę.

- W imieniu władz Miasta Wejherowa, pragnę złożyć nauczycielom wszystkich wejherowskich szkół i przedszkoli, a także pracownikom administracji i obsługi, najserdeczniejsze podziękowania za trud i wysiłek włożony w edukację młodego pokolenia – powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Wszystkim Państwu - nauczycielom, dyrektorom, pracownikom administracji i obsługi a także rodzicom – dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz placówek oświatowych Wejherowa, za budowanie pozytywnego wizerunku wejherowskiej oświaty.

Nagrodę Prezydenta Wejherowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali: Danuta Czernewska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8; Wioleta Podolska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2; Beata Słupianek Fiołka – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2; Aleksandra Spanowicz, Karolina Świechowska - Szkoła Podstawowa nr 5; Anita Zaborowska, Mariola Wadas - Szkoła Podstawowa nr 6; Anna Jarzembińska, Alicja Małek, Kordian Zabrocki - Szkoła Podstawowa nr 8; Aleksandra Langa, Iwona Buczyło – Sikora - Szkoła Podstawowa nr 9; Alicja Aniszewska, Wanda Kubiaczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2; Katarzyna Lesnow – Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali: Karol Rohde, Patryk Górski, Dorota Walter, Marlena Marczyńska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2; Adela Lesner, Maja Weiss - Szkoła Podstawowa nr 5; Ramona Sosnowska, Monika Jezierska - Szkoła Podstawowa nr 8; Marta Straszewska, Katarzyna Kowalewska - Szkoła Podstawowa nr 9.

- Składam gratulacje nauczycielom, którzy dzisiaj otrzymali awans na stopień nauczyciela mianowanego – mówił prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Awans zawodowy to zaszczyt, to pochwała warsztatu i metod nauczania, które służą poprawie jakości edukacji, a także uhonorowanie dotychczasowego wkładu pracy. Władzom Wejherowa leży na sercu edukacja młodego pokolenia, ponieważ dobrze wykształcone i wychowane młode pokolenie stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest nadzieją na lepsze oraz stabilne jutro. Tak więc priorytetem wszystkich działań samorządu było, jest i będzie stworzenie jak najlepszych warunków do kształtowania młodych umysłów.

Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt, kondycja wejherowskiej oświaty jest dobra. Jest to wynik wieloletnich starań i zabiegów polegających między innymi na pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, nowoczesnego wyposażenia sal lekcyjnych, zdobywaniu przez nauczycieli kolejnych szczebli stopnia zawodowego, a także wysokich wyników nauczania.

Zwieńczeniem miejskich uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej był koncert Anny Wyszkoni.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH