Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 16.12.2018 r. imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Odbiór I odcinka nawierzchni ul. Mostnika

Odbiór I odcinka nawierzchni ul. Mostnika   Komisja pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Wojciecha Kozłowskiego dokonała odbioru pierwszego odcinka nawierzchni ul. Mostnika na os. Sucharskiego. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Przedsiębiorstwa Drogowego Gdynia, które jest głównym wykonawcą zadania, a także radni miejscy i osiedlowi oraz inspektorzy Urzędu Miejskiego.   Podczas odbioru zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski powiedział, że w ubiegłym roku została wykonana kanalizacja deszczowa, która umożliwiła w tym roku rozpoczęcie prac drogowych. Usunięto też m.in. kolizje z siecią energetyczną i oświetleniem ulicznym. Tegoroczny zakres prac objął odcinek od ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Krofeya wraz ze skrzyżowaniem. Na tym odcinku wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, obustronne chodniki z kostki brukowej oraz zjazdy do posesji. Zamontowano wpusty uliczne.   Zastępca prezydenta podziękował wykonawcom za solidne i terminowe wykonanie inwestycji. Podziękował także przedstawicielom władz miasta z tego okręgu, zastępcy prezydenta Bogdanowi Tokłowiczowi oraz radnym - Teresie Patsidis i Oldze Tomaszewskiej za poparcie budowy.  - Zapowiadaliśmy, że w przyszłej kadencji rozpoczniemy budowę ulic na osiedlu  Sucharskiego i słowa dotrzymaliśmy. Wartość wykonanych prac i zakontraktowanych robót to ponad 2 mln zł - mówi Wojciech Kozłowski.   W przyszłym roku w ramach zawartej dwuletniej umowy zrealizowany zostanie kolejny etap ulicy o długości 486 mb obejmujący odcinek od skrzyżowania z ul. Krofeya do skrzyżowania z ul. Kotłowskiego.   Uczestniczący w odbiorze przewodniczący Rady Osiedlowej Ryszard Jakubek w imieniu mieszkańców podziękował władzom miasta za rozpoczęcie budowy ulic na os. Sucharskiego.                                                                    (p)  
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH