Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
piątek, 26.04.2019 r. imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ostatnia sesja Rady Miasta VII kadencji

Ostatnia sesja Rady Miasta VII kadencji
Uchwalenie Programu współpracy na rok 2019 miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi, zmiany w budżecie miasta na 2018 r. oraz wieloletniej prognozie finansowej – m.in. takie uchwały podjęli podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta wejherowscy radni. 
 
Radni obradowali w dotychczasowym składzie, gdyż radni wybrani w wyborach 21 października 2018 r. obowiązki obejmą pod koniec listopada. Ostatnia w VII kadencji sesja była okazją do  podziękowań. 
 
- Gratuluję radnym wybranym ponownie do Rady Miasta Wejherowa i dziękuję jeszcze raz wszystkim radnym za 4 lata kończącej się kadencji, za pełną zaangażowania pracę na rzecz naszego miasta i wejherowian. W mijającej kadencji współpraca dobrze się układała i przyniosła efekty, gdyż realizowanych zadań było wyjątków dużo - powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt - W sposób szczególny chciałbym podziękować także moim kontrkandydatom za kampanię, która miała spokojny i  merytoryczny charakter.
 
Radni otrzymali pamiątkowe albumy, a swoim niedawnym kontrkandydatom - Rafałowi Szlasowi i Arkadiuszowi Szczygłowi, prezydent Krzysztof Hildebrandt osobiście podziękował i wręczył albumy. 
 
- Gratuluję radnym, którzy weszli do Rady Miasta VIII kadencji, szczególnie gratuluję  Krzysztofowi Hildebrandtowi, który został ponownie wybrany przez mieszkańców na prezydenta Wejherowa – powiedział Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz
 
Podczas sesji przyjęto m.in. uchwałę o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Wejherowie na uchwałę Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Wejherowa od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Prokurator w skardze zarzucił Radzie Miasta brak publikacji tej uchwały w Dzienniku Urzędowym. Z tym stanowiskiem nie zgadzają się jednak wejherowscy radni. Uchwała ta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Urzędzie Miejskim, była zatem ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców. W taki sposób samorządy, nie tylko wejherowski, przyjmują takie uchwały od lat. Również Wojewoda Pomorski podczas kontroli uchwały nie wykazał żadnego naruszenia przepisów. Trzeba dodać, że przepisy określają w sposób szczegółowy, które uchwały muszą być publikowane  w Dzienniku Urzędowym. Teraz sąd orzeknie, czy uchwała powinna być publikowana w dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH