Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 16.12.2018 r. imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Pamiętamy o żołnierzach i ofiarach II wojny światowej
Powrót

Pamiętamy o żołnierzach i ofiarach II wojny światowej

Pamiętamy o żołnierzach i ofiarach II wojny światowej

Jak zawsze 1 września br. na skwerze przed jednostką wojskową Marynarki Wojennej RP oddano hołd polskim żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny i ofiarom zbrodni hitlerowskich popełnionych podczas II wojny światowej.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z wciągnięciem flagi państwowej na maszt i odtworzeniem Hymnu Państwowego ze wszystkimi zwrotkami. W imieniu komendanta 18 WOG zebranych gości powitał zastępca komendanta kmdr por. Sławomir Podolski.

O refleksjach związanych z wybuchem i przebiegiem II wojny światowej mówił Stanisław Harasiuk – przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście powiatu wejherowskiego i Prezydencie Miasta Wejherowa.

- Każdy trud zbrojny Polaków podczas II wojny światowej, gdziekolwiek miał miejsce, świadczy o niepodległościowej postawie naszego narodu. Wysiłek wojenny i odzyskanie utraconej we wrześniu 1939 roku niepodległości naród polski opłacił ogromnymi stratami. Życie utraciło ponad 6 mln Polaków, w tym 110 tys. żołnierzy – mówi Stanisław Harasiuk przypominając, że stacjonujący w Wejherowie 1 Morski Pułk Strzelców za udział w wojnie obronnej w 1939 roku został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Zapewnił też, że wejherowscy kombatanci i więźniowie obozów koncentracyjnych Majdanka, Stutthofu i Sybiraków skupieni w Radzie Kombatantów chętnie i licznie uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez wojsko.

W trakcie uroczystości został przeprowadzony Apel Pamięci poświęcony poległym żołnierzom polskim na wszystkich frontach II wojny światowej, zakończony trzykrotną salwą honorową, podczas którego przywołano również ofiary katastrofy smoleńskiej.

Biorące udział w uroczystości delegacje złożył kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym bohaterską walkę obronną żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców. Kwiaty złożyli m.in. wejherowscy kombatanci, dowódcy 18 WOG i Batalionu Dowodzenia MW, władze miasta Wejherowa z zastępcą prezydenta Beata Rutkiewicz na czele, starosta wejherowski Gabriela Lisius ze współpracownikami, wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło, dziekan dekanatu wejherowskiego ks. prałat Daniel Nowak, komendant powiatowy Policji insp. Beata Perzyńska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo Janusz Mikoś, przedstawiciele KP PSP i Aresztu Śledczego, przedstawiciele Stowarzyszenia Sympatyków i Żołnierzy Jednostki MW w Wejherowie  oraz harcerze Hufca ZHP im. Partyzantów Kaszubskich w Wejherowie.           

Kwiaty złożono również  na Starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja: na kwaterach Żołnierzy 1 MPS i kwaterze ofiar Marszu Śmierci.

 - Bardzo ważne są takie uroczystości jak dzisiejsza, gdzie przywołano słowa „ludzie ludziom zgotowali ten los”. Te uroczystości mają powodować, abyśmy zawsze o tym pamiętali – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta Wejherowa.

Organizatorami uroczystości byli: Komendant 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Dowódca Batalionu Dowodzenia MW oraz Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Wejherowskim i Prezydencie Miasta Wejherowa,.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH