Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 20.10.2018 r. imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pierwsza odsłona Wielofunkcyjnego Centrum Kultury

Pierwsza odsłona Wielofunkcyjnego Centrum Kultury   W wejherowskim ratuszu gościł 20 marca br. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł ziemi kaszubskiej - Jarosław Sellin. Celem wizyty ministra było zapoznanie się z pracami prowadzonymi przez Prezydenta Miasta Wejherowa w celu budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie.     W spotkaniu z Wiceministrem Kultury Jarosławem Sellinem na temat planowanego Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie uczestniczyli wejherowscy prezydenci z Krzysztofem Hildebrandtem na czele, projektant-architekt  Marek Moczorat a także pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za realizację inwestycji.      Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt poinformował, że minister Jarosław Sellin od samego początku patronował temu projektowi. - Bardzo się cieszę, że możemy podzielić się z Panem Ministrem informacjami na temat dotychczasowych prac koncepcyjnych WCK, gdyż chcemy niebawem zlecić opracowanie dokumentacji technicznej tej inwestycji. W tegorocznym budżecie mamy zabezpieczone na to pieniądze  - powiedział prezydent wręczając Jarosławowi Sellinowi album fotograficzny "Perły Województwa Pomorskiego". Prezydent dodał, że wierzy iż ta inwestycja po realizacji znajdzie się w przyszłości wśród pereł naszego województwa.   Wiceminister powiedział, że już latem ubiegłego roku rozmawiał z prezydentem Wejherowa na temat potrzeby przebudowy WCK, który przedstawił mu działania zmierzające do powstania koncepcji Filharmonii Kaszubskiej. Dlaczego Filharmonia Kaszubska? - Nazwa Filharmonia Kaszubska, to raczej zabieg marketingowy wywołany na zainteresowanie społeczne i wzbudzenie dyskusji a w przyszłości również otrzymanie dofinansowania unijnego. Jest to także skrót myślowy określający wiodąca funkcję, co jest ważną informacją dla projektantów - powiedział Wojciech Kozłowski podkreślając, że nazwa Wielofunkcyjne Centrum Kultury odpowiada rzeczywistej funkcji tego obiektu i w grze słów zawarta jest kontynuacja skrótu WCK, jako Wejherowskiego Centrum Kultury. Stary obiekt jest szpetny i niefunkcjonalny. - Nie chodzi o pomalowanie ścian, ale o budowę obiektu odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. W praktyce będzie to budowa nowego obiektu z nowoczesną salą koncertową z wyższej półki - powiedział Bogdan Tokłowicz dodając, że w nowym obiekcie będzie także możliwość organizowania prezentacji, konferencji i pokazów, czyli zupełnie nowych rzeczy, na które obecnie nie ma możliwości. Działalność komercyjna spowoduje, że obiekt będzie zarabiał na siebie.   Potrzeby  mieszkańców   Prezydent Kozłowski przypomniał, że decyzja o potrzebie budowy nowego WCK jest głęboko zakorzeniona w świadomości mieszkańców miasta. Dyskusje na ten temat prowadzone są już kilka lat. Odbyło się szereg konsultacji społecznych z udziałem bardzo wielu ludzi. Już w 2002 roku podczas prac nad "Strategią rozwoju miasta Wejherowa na lata 2002-2011" dokonano zapisu o konieczności budowy sali koncertowej. Podczas ubiegłorocznej dyskusji nad uaktualnieniem Strategii rozwoju miasta a także nad Strategią rozwoju kultury zapisano potrzebę przebudowy WCK z budową sali koncertowej. Zaakcentowano, aby nowy obiekt powstał w miejscu dotychczasowego WCK. Wielofunkcyjność, parkingi i koszty   Stan przygotowań do tej inwestycji przedstawił zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski omawiając główne założenia koncepcji architektonicznej Wielofunkcyjnego Centrum Kultury. Powierzchnia całkowita obiektu wynosi ok. 5 tys. m2. Centralnym miejscem będzie wielofunkcyjna sala koncertowa na 360 osób z możliwością wystawiania sztuk teatralnych, koncertów symfonicznych, projekcji filmowych, konferencji, prezentacji a także uroczystości miejskich. Zaprojektowano tu podziemny parking. Usytuowane w pobliżu WCK dwa parkingi przyjmą na raz ponad 100 samochodów. Przewidziano także możliwość podjazdu na zaplecze WCK samochodów ciężarowych i autobusów. Koszt budowy obiektu szacuje się na ok. 15-20 mln zł, z czego miasto ma wyłożyć na ten cel ok. 4-5 mln zł (dla porównania koszt naszego basenu to ponad 5 mln zł). Dlatego konieczne będzie przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Trzy symbole   Wojciech Kozłowski zwrócił uwagę na trzy zasadnicze elementy architektoniczne projektowanego obiektu. Pierwszym symbolem jest wejście o charakterze monumentalnym z elementami antycznymi o łukowym kształcie, co nawiązuje do sztuki klasycznej. Ma to symbolizować sztukę wyższego rzędu. Drugi symbol to ceramiczna elewacja budynku z wplecionymi delikatnymi elementami haftu kaszubskiego, jako nawiązaniem do regionalnego centrum kultury. Symbolem nawiązującym do morskiej historii Wejherowa, najlepszego okresu świetności miasta przed wojną, jest kształt zadaszenia sali koncertowej w kształcie łodzi.  Warto tu wspomnieć, że jedną z wejherowskich imprez jest Festiwal Pieśni o Morzu. Idealne miejsce   Szczegóły architektoniczne nowego WCK przedstawił architekt Marek Moczorat, pracujący nad projektem razem z Martą Radziwiłowicz. Projektant zwrócił uwagę na główny hol, który poprzez obszerność, dobre naświetlenie i duże ściany, tworzy drugą salę, która może być wykorzystana na różnego rodzaju pokazy, instalacje artystyczne, galerie, spotkania i inne imprezy. Na piętrze WCK znajdą się pomieszczenia na pracownie, w tym trzy duże sale na dotychczasowe kółka zainteresowań. Są też pokoje gościnne, magazyn i garderoby. Nowoczesne rozwiązanie konstrukcji sceny i mobilnego proscenium z podestami wchodzącymi do wnętrza sali koncertowej, daje różne możliwości pod względem organizowanych imprez. Istotną sprawą jest idealne położenie tego obiektu, w centrum miasta i przy głównych ciągach komunikacyjnych. Jak powiedział architekt jest to miejsce idealne, gdyż obiektów tego typu nigdzie na świecie nie stawia się na obrzeżach  miasta lub na terenach niezagospodarowanych i nieuporządkowanych.  Wrażenia i opinie Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Jarosław Sellin: - Moją małą ojczyzną są Kaszuby, gdzie mieszka cała moja rodzina. Cieszę się, że w tym regionie pojawiają się bardzo ciekawe pomysły i projekty ożywiające życie codzienne. Miałem okazję rozmawiać z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem kilka razy o różnych pomysłach uatrakcyjnienia życia kulturalnego w mieście. Jestem przekonany, że warto zmienić sposób działania i funkcjonowania WCK. Przedstawiona koncepcja jest projektem ciekawym, dobrym i bardzo pragmatycznie pomyślanym. Myślę, że warto, aby taki obiekt powstał dla mieszkańców Wejherowa i mieszkańców Kaszub. Potrzebne jest miejsce, gdzie można przyjechać na dobry koncert, dobre przedstawienie, dobry film, ciekawą prelekcję czy konferencję. Wejherowo jest miastem, które jak najbardziej nadaje się do pełnienia funkcji centrum, nie tylko duchowego, ale i kulturalnego Kaszub. Możliwości pomocy miastu zawsze są. Będę w roboczym kontakcie z prezydentem Hildebrandtem. Z pewnością ten cel zrealizujemy.  Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt: - Nie planujemy remontu, czy naprawy obecnego budynku WCK, gdyż sam remont jest nieopłacalny, a efekt byłby znikomy.  Tradycja prowadzenia działalności kulturalnej w miejscu obecnego WCK, także ranga tego miejsca wskazuje, że nowy obiekt powinien pozostać właśnie tam. Faktycznie będzie to budowa nowego Wielofun-kcyjnego Centrum Kultury wraz z nowoczesną wielofunkcyjną salą koncertową i otwartą galerią sztuki. Mieszkańcy zasługują na atrakcyjne cen-trum kultury, choćby kosztowało to miejski bud-żet nawet 5 mln zł. Po krytej pływalni, lodowisku i renowacji Kalwarii Wejherowskiej, której remont się rozpoczął, byłaby to kolejna atrakcja w naszym mieście. Wierzę, że mimo trudności finansowych uda się nam ten cel zrealizować w przyszłej kadencji, tak jak udało nam się zrealizować poprzednie. Tekst i foto: Henryk Połchowski
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH