Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 24.10.2018 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pierwszoklasiści „jedenastki” złożyli ślubowanie

Pierwszoklasiści „jedenastki” złożyli ślubowanie

W Szkole Podstawowej nr 11 uczniowie pierwszych klas, w obecności rodziców, dziadków i nauczycieli, złożyli ślubowanie uczniowskie i zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej.
Składając życzenia pierwszoklasistom i ich nauczycielom zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz podkreślił, że przygotowanie do życia szkolnego odbywa się w domu, a w całym procesie edukacja bardzo ważna jest współpraca rodziców ze szkołą, która dla uczniów przez wiele lat staje się drugim domem. Arkadiusz Kraszkiewicz życzył uczniom najwyższych ocen w nauce („samych szóstek”) a nauczycielom, aby zostali polubieni przez uczniów i zapamiętani na zawsze ciepło i przyjaźnie,  jako „nasza pani” bądź „nasz pan”. Poinformował również że dla wszystkich pierwszaków przyniósł odblaski, które każde dziecko powinno nosić idąc do szkoły.
Życzenia pasowanym uczniom złożył także przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz życząc im, aby pobyt w szkole był dla nich przyjemnością i radością oraz żeby nigdy nie mieli powodu powiedzieć w domu „Mamo, ja nie chce iść do tej szkoły”.
Dyrektor szkoły Wioleta Podolska poinformowała zebranych, że projekt Budżetu Obywatelskiego „Boisko Jedenastka” dzięki rodzicom, którzy zagłosowali na ten projekt został zakwalifikowany do realizacji w 2018 roku. Jednocześnie podziękowała wszystkim, którzy na ten projekt zagłosowali. Podkreśliła przy tym, że bardzo ceni Radę Rodziców, której przewodniczy Anna Grubba dodając, że bardzo ceni opinię Rady Rodziców a także liczy się ze zdaniem każdego rodzica.
Uroczystość prowadzona przez zastępcę dyrektora Annę Tarnowską odbyła się zgodnie ze szkolnym ceremoniałem. Wytypowani uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar a dyrektor szkoły Wioletta Podolska, po złożeniu ślubowania, dokonała symbolicznego pasowania piątki uczniów wielkim ołówkiem. Następnie ceremonii pasowania uczniów dokonały wychowawczynie klas pierwszych a delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą patrona szkoły Teodora Bolduana, przedwojennego burmistrza Wejherowa zastrzelonego w lesie przez hitlerowców. W sumie pasowanych zostało 107 pierwszoklasistów pobierających naukę  w Szkole Podstawowej nr 11.
Dodajmy, że wszyscy pierwszoklasiści otrzymali w tym dniu legitymacje szkolne, które - w asyście wychowawczyń klasowych - wręczyli uczniom zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz.
Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego złożonego z uczennic klas trzecich.

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH