Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
piątek, 22.11.2019 r. imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Porozumienie w sprawie szlaku rowerowego

Porozumienie w sprawie szlaku rowerowego W Rewie spotkali się przedstawiciele 13 gmin powiatów puckiego i wejherowskiego, by podpisać trzy porozumienia o wspólnej realizacji trzech projektów opracowanych z inicjatywy gminy Kosakowo. Projekty te to "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub", "Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół pierścienia Zatoki Gdańskiej" oraz "Nordowe Dziedzictwo". Dwa ostatnie projekty stanowią "wewnętrzną" sprawę gmin powiatu puckiego. Natomiast "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub" jest projektem regionalnym, angażującym także gminy powiatu wejherowskiego. Projekt szlaku omawia jego koordynator Arkadiusz Gawrych z UG Kosakowo Realizacja tego projektu ma na celu poprawę i rozbudowę infrastruktury turystycznej. W jego ramach będą budowane i modernizowane ścieżki rowerowe, przystanie, pomosty wodne, oznakowane trasy rowerowe i piesze, a także obiekty sprzyjające specyficznym formom turystyki (kajakowej, pieszej, konnej). Sieć tras turystycznych poszczególnych gmin ma być połączona wspólnym szlakiem, nowoczesnym, wygodnym i szerokim. Połączy on Puck z Krokową a będzie przebiegał przez gminę Puck, Kosakowo, Redę, Rumię, miasto Wejherowo i gminę Wejherowo oraz Gniewino. Porozumienie podpisują (od prawej) wójt gminy Wejherowo Jerzy Kepka, prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński Całość kosztów szacowana jest na kilkanaście milionów złotych. Partnerzy projektu zamierzają uzyskać do jego realizacji dofinansowanie z funduszy unijnych rzędu 75%, pozostałe koszty poniesie 9 gmin stosownie do swego udziału i wielkości realizowanych zadań. Wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności ma powstać i być złożony do września 2008 r. Decyzję, czy pomysł zyskał uznanie i środków unijne poznamy wiosną przyszłego roku.- Mamy duży potencjał turystyczny i powinniśmy go należycie wykorzystać. W ramach realizacji programu w Wejherowie powstanie m.in. ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron. Dzięki niej rowerzysta jadący szlakiem Północnych Kaszub dojedzie do samego centrum naszego miasta, gdzie będzie mógł zobaczyć największe atrakcje - rynek, klasztor, założenie pałacowo-parkowe oraz kalwarię - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt który z ramienia Wejherowa podpisał umowę o współdziałaniu. A teraz dwa kroczki do przodu i jeden w lewo... - pozowanie do wspólnego zdjecia
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH