Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 22.10.2017 r. imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Powszechna Akcja Deratyzacji

Powszechna Akcja Deratyzacji

Od 1 do 31 października 2017 r. przeprowadzona zostanie w Wejherowie powszechna akcja deratyzacji. Jej celem jest ograniczenie populacji myszy i szczurów, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

 

Deratyzacji zostaną poddane pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Wejherowa m.in. zakłady pracy, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki biurowe, gospodarcze, produkcyjne, pomieszczenia i hale produkcyjno-usługowe, socjalne, sklepy, hurtownie, magazyny, piwnice, kotłownie, składy, wiaty, boksy z pojemnikami na odpady itp., urządzenia i sieci kanalizacji sanit. miejskiej, prywatne przyłącza kanalizacyjne itp.

Trutkę należy wyłożyć w dniach od 2 do 9 października i pozostawić do dnia 25 października uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie. Od 26 do 31 października należy zebrać pozostałe trutki oraz padłe gryzonie.

Pamiętajmy, że efekty deratyzacji będą widoczne tylko wówczas, gdy wszyscy w tym samym czasie zastosują się do powyższych zaleceń.

 

Całość obwieszczenia na: www.bip.wejherowo.pl i www.wejherowo.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH