Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 11.12.2018 r. imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pożegnanie komendanta Policji

Pożegnanie komendanta Policji   Z okazji zakończenia służby na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt podjął w ratuszu mł. insp. Cezarego Tatarczuka. Prezydent podziękował mu za 18 lat służby w tym za 3 lata owocnej współpracy z władzami miasta Wejherowa. - Pan komendant wykonywał swoją pracę z pasją i żył tym co robił. Był bardzo zaangażowany a praca była dla niego całym życiem. Tą pasją potrafił zarażać wszystkich wokół siebie. Oceniam, że był bardzo dobrze przygotowany do pracy pod względem kwalifikacji. Jego inicjatywy w zakresie poprawy bezpieczeństwa przynosiły wiele efektów np. poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt żegnając mł. insp. Cezarego Tatarczuka. –Jego współpraca z władzami miasta Wejherowa była bardzo dobra. Mieliśmy szczęście do dobrego komendanta, bo potrafił przekonać samorząd do finansowania rzeczy służących poprawie bezpieczeństwa. Dawał duży przykład i postawił wysoko poprzeczkę dla swoich następców. Bardzo pozytywnie będziemy wspominać działalność Cezarego Tatarczuka w Wejherowie.Komendantowi – we współpracy z samorządami udało się pozyskać kilka nowych komisariatów i wiele samochodów. M. in. przekazanie przez miasto Wejherowo nieruchomości o wartości ponad 700 tys. zł pozwoliło na urządzenie nowoczesnego, całodobowego komisariatu w Śmiechowie. Także dzięki jego staraniom wejherowska policja w rankingach województwa pomorskiego plasuje się w czołówce.   Mł. insp. Cezary Tatarczuk stwierdził, że wykonując obowiązki komendanta powiatowego policji czuł się stróżem porządku. Ten zawód i funkcja pozwalały mu mieć wpływ na szeroko rozumiany porządek i bezpieczeństwo. - Myślę, że przez te 3 lata, przez które miałem zaszczyt tu pracować, zbliżyłem Policję do społeczeństwa. Wiele naszych działań zostało wręcz uspołecznionych. Pokazałem, że o dobro, jakim jest bezpieczeństwo, można walczyć wspólnie, przeróżnymi sposobami i w taki sposób, aby ten cel osiągnąć. Nasz marsz po nowe obiekty dla Policji rozpoczął się od Wejherowa. W ciągu tego okresu miasto dofinansowało zakup dwóch samochodów oraz innego sprzętu dla policji. Otrzymywaliśmy pomoc od Prezydenta w różny sposób, np. poprzez możliwość wykorzystanie monitoringu wizyjnego miasta - powiedział Cezary Tatarczuk dodając, że ta współpraca zaowocowała uzyskaniem przez miasto Wejherowo pierwszego miejsca w Polsce w konkursie "Bezpieczna Gmina" w 2004 roku. Komendant podkreślił, że wszędzie, gdzie tylko możliwe za przykład godny naśladowania, podawał wejherowską Straż Miejską i jej sposób zorganizowania, bo nie spotkał nigdzie takiej Straży Miejskiej, która w takim stopniu zajmuje się zwalczaniem przestępczości. - Mojemu następcy życzę, aby kontynuował dobrą współpracę z władzami samorządowymi. Kończę męską przygodę poprzez pracę w policyjnym mundurze.  
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH