Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
piątek, 25.05.2018 r. imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Prawie 19 mln złotych z UE na budowę Węzła Wejherowo

Prawie 19 mln złotych z UE na budowę Węzła Wejherowo

Wejherowo zdobyło prawie 19 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych na budowę węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oficjalnie podpisali umowę o dofinansowaniu inwestycji.

Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) to jedna z trzech wielkich, strategicznych inwestycji komunikacyjnych w Wejherowie, obok budowanego obecnie Węzła Śmiechowo (Zryw) i już wybudowanego Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa Węzeł Działki. Budowa pozwoli na bezkolizyjne połączenie dwóch części miasta, przedzielonych drogą krajową nr 6 i torami kolejowymi.

Całkowita wartość projektu to ok. 48 mln złotych, z czego 18,9 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Budowa inwestycji rozpocznie się w połowie bieżącego roku, a planowane zakończenie to rok 2019.

Inwestycja „Węzeł Wejherowo” obejmuje tereny położone pomiędzy ulicami 10 Lutego, Kwiatową i Spacerową, a ulicą I Brygady Pancernej Wojska Polskiego.

Umowa o dofinansowanie obejmuje m.in. budowę wiaduktu kolejowego (pod torami kolejowymi) w ciągu ulicy Kwiatowej, przebudowę skrzyżowań, ulic, chodników i zjazdów w drogach powiązanych z ul. Kwiatową; budowę parkingów i miejsc postojowych, w tym dla rowerów, budowę przystanków autobusowych, budowę fragmentu trasy rowerowej, przebudowę zejść do tunelu dla pieszych w sąsiedztwie dworca kolejowego wraz z budową wind.

Zgodnie z  projektem, w pierwszym etapie rozpoczną się prace u zbiegu ulic Kopernika i 10 Lutego, gdzie przebudowane zostanie skrzyżowanie. Następnie na skrzyżowaniu ulic Dworcowej, 10 Lutego i Kwiatowej powstanie rondo, od którego w kierunku zachodnim odchodzić będzie ulica Kwiatowa prowadząca do wiaduktu pod torami kolejowymi z włączeniem do ronda im. Solidarności w drodze krajowej nr 6. Dzięki temu ruch pojazdów na ul. Kwiatowej, jadących w kierunku „szóstki”, będzie odbywał się płynnie. Zatory i utrudnienia w tym rejonie powodowane są obecnie głównie przez zamykane rogatki na przejeździe kolejowym. Prace prowadzone będą także na części ul. Spacerowej.

Powstanie Węzła Wejherowo (Kwiatowa) w rejonie głównego dworca PKP/SKM, to nie tylko budowa wiaduktu, ronda i ulic objętego I etapem. Najważniejszym elementem tego węzła integracyjnego będzie II etap inwestycji, czyli budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów i rowerów oraz przystanków MZK i PKS w pasie drogowo-kolejowym (po północnej stronie dworca – pomiędzy torami kolejowymi, a drogą krajową nr 6). Wielofunkcyjny parking połączony zostanie istniejącym przejściem z dworcem.

Charakterystyczne dla węzła integracyjnego to zlokalizowane tu funkcje tzw. PARK&RIDE (z ang. ”zaparkuj i jedź”, czyli miejsca przeznaczone dla kierowców, którzy przesiadają się do komunikacji miejskiej), KISS&RIDE (z ang. ”pocałuj i jedź”, czyli miejsca przeznaczone dla kierowców odwożących swoich pasażerów, którzy przesiadają się do komunikacji miejskiej, pozwalające na krótkotrwały postój) oraz BIKE&RIDE (parking dla rowerów działający wg zasady „zaparkuj rower i jedź komunikacją publiczną.”).

Cały teren wokół budowy Węzła Integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa) zostanie zagospodarowany z uwzględnieniem terenów zielonych.

- Jest to bardzo ważna inwestycja - połączenie bezkolizyjne łączące północną część miasta z południową – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Wszystko to z myślą o usprawnieniu i bezpieczeństwie ruchu mieszkańców Wejherowa. Podpisaliśmy umowę o dofinansowaniu budowy węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. Budujemy w ten sposób sprawny system komunikacyjny.

Jak mówi zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz, jest to trudna inwestycja ze względu na to, że prace prowadzone będą w centrum miasta, w ścisłej zabudowie. Jednak konieczna, ponieważ budowa usprawni ruch komunikacyjny w całym mieście.

- Budowa węzłów integracyjnych to część strategii rozwoju nie tylko Wejherowa, ale również województwa, jest to również kierunek zgodny z wytycznymi unijnymi – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Celem tych inwestycji jest zmniejszenie obciążenia dróg ruchem samochodowym zwiększając jednocześnie udział w transporcie publicznym. Realizując takie działania przyczyniamy się do poprawy poziomu i jakości życia społeczności lokalnej oraz ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, a dodatkowo możemy liczyć na dofinansowanie unijne. Niestety sama inwestycja polegająca na budowie parkingu nie spowoduje zwiększenia udziału w transporcie publicznym. Bardzo ważnym elementem węzła integracyjnego jest dogodny dojazd do niego. Tymczasem Wejherowo podzielone jest drogą krajową nr 6 i torami kolejowymi. To w dużej mierze utrudnia transport i komunikację w mieście. Rozwiązaniem jest połączenie części północnej z południową poprzez wybudowanie wiaduktu kolejowego. Przy projektowaniu „Węzła Integracyjno-Komunikacyjnego Kwiatowa” zwróciliśmy szczególną uwagę na to, aby powstały ogólnodostępne parkingi. Te parkingi nie tylko rozwiążą problem zaparkowania samochodu w centrum miasta, ale przede wszystkim umożliwią korzystanie mieszkańcom z transportu zbiorowego SKM i PKP. Podobną ofertę kierujemy też do osób, które będą chciały  skorzystać  z rowerów w celu dojechania do dworca kolejowego. Kolejnym III etapem, już po wykonaniu węzła integracyjnego, będzie analiza zasadności wprowadzenie roweru metropolitalnego.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH