Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
środa, 23.10.2019 r. imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Prezydent wspiera wejherowskie muzeum

Prezydent wspiera wejherowskie muzeum Nowa brama zastąpiła dotychczasową - starą, mocno zdewastowaną bramę, która szpeciła wizerunek wejherowskiego pałacu. Jest to przykład kolejnej formy pomocy jakiej Prezydent Miasta Wejherowa udziela naszemu muzeum.Zadanie pod nazwą "Brama wjazdowa i zabudowa śmietnika przy Pałacu Przebendowskich" wykonał Zakład Remontowo-Budowlany "Hemal" - Henryk Barzowski za kwotę 62 220 zł brutto. Firma dokonała rozbiórki starego ogrodzenia wraz z bramą i furtką, a następnie wybudowała nowe słupy, na których zamocowano bramę wjazdową i ogrodzenie. Nowa brama wraz z furtką i ogrodzeniem została wykonana z giętych profili stalowych i pomalowana na czarno. W ramach tego zadania wykonano zabudowę śmietnika oraz ścieżkę prowadzącą do tego miejsca z kostki kamiennej. Uwzględniając pozostałe koszty m.in. projektu bramy i koszt nasadzenia żywopłotu, to inwestycja sfinansowana przez miasto kosztowała ponad 76 000 zł. Przypomnijmy, że w ostatnich kilku latach miasto pomogło w wykonaniu kilku ważnych zadań i w znacznym stopniu dofinansowało muzealne inwestycje. Wynika to z umowy jaką zawarto we wrześniu 2002 r., aby znaleźć sposób finansowania przez miasto remontu tej placówki. W zamian za użytkowanie w pałacu przez okres 15 lat sali ślubów miasto zobowiązało się za kwotę 100 tys. zł wyremontować salę kominkową oraz udzielić pomocy finansowej w budowie drogi dojazdowej do pałacu wraz z oświetleniem, budowie parkingu i bramy wjazdowej. Na wniosek prezydenta usunięto stare, druciane ogrodzenie oddzielające park od muzeum i wycięto uschnięte topole. Zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski informuje, że zgodnie z umową miasto pomogło sfinansować remont sali ślubów i zakupiło wyposażenie do tego pomieszczenia. W 2004 roku został wybudowany z kostki brukowej okazały wjazd do muzeum wraz z owalnym objazdem wokół zieleńca. Do tej inwestycji, która kosztowała 130 tys. zł, miasto dołożyło 100 tys. zł. W 2005 r. został wybudowany przez Starostwo Powiatowe przy muzeum parking samochodowy na ponad 40 samochodów. Do budowy tego parkingu, który kosztował 118 tys. zł, miasto Wejherowo dołożyło 60 tys. zł, a więc przeszło połowę kosztów. W 2006 roku został wykonany przez miasto klomb, który obsadzono kwiatami zakupionymi ze środków Urzędu Miejskiego. Zaś w 2007 r. została odrestaurowana jedna z sal muzealnych za ok. 98 tys. zł, w której obecnie znajduje się ekspozycja ukazująca historię ruchu pielgrzymkowego na Kaszubach. Na ten cel miasto pozyskało w 75% środki z funduszu europejskiego. Jak widać każdego roku muzeum otrzymywało znaczące wsparcie inwestycyjne ze środków budżetu miejskiego. Nie bez znaczenia dla wizerunku muzeum było także wykonanie w latach 2003-2004 kompleksowej przebudowy ul. Klasztornej łączącej pałac z Placem Jakuba Wejhera, na co miasto wydało ok. 330 tys. zł. Prezydent Krzysztof Hildebrandt docenia rolę i znaczenie muzeum w życiu kulturalnym miasta i regionu, dlatego kosztem innych inwestycji miejskich wspiera finansowo działania zmierzające do poprawy wizerunku tego obiektu i jego otoczenia. (p)
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH