Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
niedziela, 16.12.2018 r. imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Programy unijne szansą rozwoju naszego miasta

Programy unijne szansą rozwoju naszego miasta    Podczas prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, która miała miejsce 12 maja br. w wejherowskim starostwie, zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski przedstawił trzy główne projekty, na które nasze miasto zabiegać będzie o środki unijne. Projekty dotyczą: budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury "Filharmonia Kaszubska", modernizacji drogi 218 (ul. Marynarki Wojennej i 3 Maja wraz z budową obwodnicy) oraz rewitalizacji śródmieścia Wejherowa.     Po Słupsku i Gdańsku były to trzecie konsultacje zorganizowane w naszym województwie w ramach cyklu tego typu spotkań w regionie.Współorganizatorami i gośćmi konsultacji byli: wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego dr Tomasz Parteka, który przedstawił zasady przyznawania środków nowych programów pomocowych. Z  informacji tych wynika, że rozpoczęła się już walka o nowe środki unijne, które zostały przyznane Polsce na inwestycje planowane na lata 2007-2013. Tradycyjnie pomysłów i projektów jest więcej, niż ilość przyznanych środków. Podstawowym krokiem uzyskania dofinansowania będzie na pewno dobre przygotowanie projektu inwestycji i umiejętność przekonania decydentów o potrzebie jego realizacji.      Należy dodać, że w ramach rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa przewidziane są cztery projekty: budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron,  rewitalizacja parku, przebudowa i poprawa bezpieczeństwa ul. Wałowej i program budowy miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w całym mieście. Oprócz wyżej wymienionych na wstępie trzech projektów Urząd Miejski przygotowuje także inne projekty.   Przedstawiciele gmin naszego powiatu również zaprezentowali swoje projekty, które zgłoszą o dofinansowanie. Efekty starań o środki unijne poznamy dopiero za rok.   
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH