Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
piątek, 20.04.2018 r. imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Projekty pozytywnie zweryfikowane w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017
Powrót

Projekty pozytywnie zweryfikowane w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Projekty pozytywnie zweryfikowane w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

 Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów pozytywnie zweryfikowanych w ramach trzeciej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty opublikowane są na stronie: http://www.wejherowo.pl/budzetobywatelski .

Każdy mieszkaniec może zapoznać się ze zweryfikowanym przez komisję ds. Budżetu Obywatelskiego projektem w ramach konsultacji społecznych i wnieść uzasadnione uwagi oraz zastrzeżenia, które należy złożyć na piśmie do 9 czerwca do Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Ostateczną decyzję w sprawie uwag do projektów podejmie komisja.

Po zatwierdzeniu projektów przez prezydenta Wejherowa, 28 czerwca br. zostaną one opublikowane, a mieszkańcy zadecydują o wyborze projektów do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się w terminach wspólnych z innym samorządami – na przełomie września i października. Przypomnijmy, że realizacja projektów nastąpi w 2018 roku. 

Wśród 22 projektów poddanych pod konsultacje społeczne, 17 to projekty inwestycyjne, a 5 - nieinwestycyje.

Wśród wszystkich projektów są m.in. dotyczące infrastruktury drogowej – modernizacja ulic, doświetlenie przejść dla pieszych, budowa miejsc postojowych i urządzenia miejsc rekreacyjnych. Są pomysły na psi park, budowę placów zabaw, boisk sportowych, wiaty rowerowej i pomnika. Są także projekty społeczne, wśród których jest utworzenie teatru, organizacja biegów, imprez sportowych, koncertu czy wydarzenia kulturalnego.

Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji, na realizację Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego miasto przeznaczyło 1 mln złotych – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie mogła przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.

 

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH