Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
środa, 19.12.2018 r. imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Przebudowa ulicy Inwalidów Wojennych

Przebudowa ulicy Inwalidów Wojennych

Wejherowo przygotowuje się do realizacji kolejnej dużej inwestycji drogowej. Po budowie Węzłów – Działki, Śmiechowo (Zryw) i Wejherowo (Kwiatowa), Urząd Miejski planuje już następną inwestycję polegającą na przebudowie ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego i przebudową ulic wokół Blizy na Osiedlu Przyjaźni. Ta kompleksowa inwestycja w powiązaniu z Węzłem Wejherowo (Kwiatowa), spowoduje dalsze usprawnienia w ruchu w naszym mieście. 16 listopada przedstawiciele władz miasta spotkali się z mieszkańcami w tej sprawie.

Przygotowania trwają. Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, urząd projektowanie rozpoczął już w roku 2016 od opracowania koncepcji drogowej układu drogowego ulic Inwalidów Wojennych - Sobieskiego - Przyjaźni.

Koncepcja musiała ulec zmianom na końcowym etapie jej wykonania ze względu na inwestycję Starostwa Powiatowego. Przypomnijmy, iż u zbiegu ulic Inwalidów i Sobieskiego powstaje pełnowymiarowa hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców tamtego terenu, jak i przyszłych użytkownikom sali urząd zdecydował o budowie maksymalnej liczby miejsc parkingowych wzdłuż ulic.

Jednocześnie z pracami nad koncepcją przystąpiono do prac w terenie. Wycięto drzewa wzdłuż ulicy Inwalidów Wojennych, których korzenie wrastały w kanalizację deszczową. Wycięcie drzew spowodowało poprawę spływu wód opadowych, jednak nie rozwiązało tego problemu. Z uwagi na skomplikowany układ odprowadzenia kanalizacji deszczowej na teren należący do PKP, należy zaprojektować docelowe rozwiązanie. W ramach modernizacji ul. Inwalidów Wojennych, jak i pozostałych ulic, zostanie wybudowana infrastruktura podziemna m.in. kanalizacja deszczowa, energetyczna, nowa nawierzchnia, chodniki i miejsca postojowe.

Terminy realizacji

Podkreślić należy, że do czasu zakończenia budowy Węzła Wejherowo (Kwiatowa) nie można rozpocząć szerszych prac na ul. Inwalidów Wojennych, a tym samym zamknąć ją dla ruchu pojazdów, gdyż spowodowałoby to kompletny paraliż komunikacyjny w tej części miasta, na czym ucierpieliby przede wszystkim okoliczni mieszkańcy. To samo dotyczy skrzyżowania z ul. Sobieskiego. Zatem dokumentacja techniczna przebudowy ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda w ulicy Sobieskiego i przebudową ulic wokół Blizy na Osiedlu Przyjaźni zostanie wykonana do połowy roku 2019, zaś roboty budowlane rozpoczną się na przełomie lat 2019-2020.

Spotkanie z mieszkańcami

16 listopada br. przedstawiciele władz miasta spotkali się z mieszkańcami w sprawie przebudowy ul. Inwalidów Wojennych. Na spotkaniu mieszkańcy zostali poinformowani o szczegółach sprawy oraz przedstawiono powyższe uwarunkowania. Ze strony mieszkańców padało wiele pytań o zakres oraz czas inwestycji. Wskazywano również na doraźne problemy, polegające chociażby na problemach z zastawianiem wjazdów na prywatne posesje przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 4 czy też bardzo nierówny chodnik wzdłuż ulicy Inwalidów Wojennych, utrudniający codzienne funkcjonowanie. W celu pomocy mieszkańcom uzgodniono, iż władze miasta podejmą rozmowy z Dyrekcją szkoły odnośnie przestrzegania przepisów drogowych przez uczniów oraz zostanie zaangażowana Straż Miejska celem zapanowania nad problemem. Ponadto zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz poinformowała mieszkańców, że w ramach doraźnych działań, do czasu wykonania kompleksowej inwestycji na tej ulicy, przełożony zostanie chodnik. Do modernizacji zostaną użyte odzyskane płyty chodnikowe z innych inwestycji miejskich.

- Szanujemy opinie i słuchamy mieszkańców - podkreśla zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz - Potrzeby wszystkich mieszkańców mają znaczenie i będą realizowane.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH