Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 24.10.2018 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Przejrzyste Wejherowo

Przejrzyste Wejherowo   4 marca br. w siedzibie redakcji "Gazety Wyborczej" w Warszawie Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt odebrał dla Wejherowa certyfikat "Przejrzysta Polska". Był to finał akcji, która miała na celu wyłonić w Polsce samorządy działające w sposób szczególnie przejrzysty, uczciwy i skuteczny. - Uzyskanie certyfikatu jest dla wejherowskich urzędników potwierdzeniem uczciwości, fachowości i braku tolerancji dla korupcji. Potwierdza to, że nie tolerujemy żadnych układów, korupcji ani innych patologii – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt – akcja służyła poprawie jakości życia publicznego i pobudzeniu aktywności obywatelskiej. Cieszę się, że Wejherowo przystąpiło do "Przejrzystej Polski" i zdobyło certyfikat.   Przy okazji wręczenia certyfikatów odbyła się ciekawa debata transmitowana "na żywo" w TVN 24, na temat korupcji i samorządów z udziałem Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwika Dorna i posła Jana Marii Rokity. Uroczystość jak i debatę prowadził Piotr Pacewicz – zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", który powiedział:- Organizując naszą akcję, postanowiliśmy zaproponować władzom samorządowym w całej Polsce stworzenie takich rozwiązań, które zmniejszą  prawdopodobieństwo  występowania korupcji. Cieszymy się, że spotkała się ona z tak pozytywnym odzewem. Dzisiaj certyfikat "Przejrzysta Polska" otrzymuje  ponad 400 gmin i powiatów, które są elitą samorządową w Polsce. Doceniając działania nagrodzonych miast czy gmin, chcemy stworzyć elitarny klub przejrzystych samorządów.   Z kolei uczestniczący w uroczystości wicepremier Ludwik Dorn podkreślił, że  tego typu akcje są bardzo potrzebne ponieważ ich efekty są odczuwalne zarówno dla obywateli jak i samych urzędników, ponadto wpływają na polepszenie klimatu w społecznościach lokalnych.   Także poseł Platformy Obywatelskiej Jan Maria Rokita również wypowiadał się pozytywnie o akcji:- Gdy pojawia się ogólnopolska gazeta i różnego rodzaju fundacje, które skłaniają samorządy do unowocześniania urzędów, wprowadzania procedur antykorupcyjnych, lepszego obsługiwania mieszkańców to widzę same korzyści. Dzięki tej akcji tysiące ludzi w Polsce lepiej zostało obsłużonych w urzędach a ich sprawy szybciej zostały załatwione. Gratuluję tym co uczestniczyli i podziękowania dla "Gazety Wyborczej".   W ramach programu "Przejrzysta Polska" każdy z uczestników musiał wykonać minimum sześć zadań z sześciu zasad rządzenia. Trzy spośród nich to zasady dotyczące sposobu organizacji urzędu samorządowego (zasady przejrzystości, partycypacji społecznej i braku tolerancji dla korupcji). Określały one sposób działania urzędu, ustalając wartości nadrzędne, których przestrzeganie władza uważa za ważne i które wpływają na sposób podejścia do realizacji zadań publicznych. Trzy kolejne zasady (przejrzystości, partycypacji społecznej i braku tolerancji dla korupcji) mają zastosowanie do realizowania przez administrację zadań publicznych i przestrzegane, w zasadniczy sposób, ograniczają możliwości zachowań korupcyjnych w urzędach.   Przypomnijmy, że w 2005 roku Urząd Miejski w Wejherowie w ramach akcji wykonał następujące zadania: - Opracowano karty usług Na osobnych kartach opisano usługi świadczone przez samorząd, czyli dokładnie informują jak należy załatwić daną sprawę. Karty w różnych kolorach (w zależności jakiego wydziału dotyczą) dostępne są w specjalnych stojakach w Kancelarii Ogólnej oraz na stronie internetowej miasta. - Utworzono punkt informacyjny dla interesantów W Urzędzie Miejskim w Wejherowie funkcję tą pełni Kancelaria Ogólna. Mieszkańcy mogą w niej złożyć każde pismo do urzędu oraz mogą liczyć na miłą obsługę i pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. - Wypracowano i wdrożono kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Kodeks stanowi zbiór wartości i zasad postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy realizacji wszystkich spraw będących w kompetencji samorządu terytorialnego. Co istotne został opracowany i podpisany przez samych urzędników. Czytamy w nim, iż pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, przy realizacji swoich zadań kieruje się obowiązującym prawem oraz dobrem mieszkańców, obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych. - Opracowano i wdrożono program współpracy z organizacjami pozarządowymi.Uchwałą Rady Miasta Wejherowa został przyjęty program współpracy Gminy Miasta Wejherowa z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Celem programu jest wspieranie wszelkich form aktywności społecznej mieszkańców Wejherowa oraz stworzenie warunków do kształtowania prawidłowych relacji między społeczeństwem a władzą samorządową.  Sprawna współpraca z ww. podmiotami, oparta na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności, przyczynić się ma do prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców. - Stworzono "mapę aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy Jest to wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Wejherowa wraz ze wskazaniem rodzaju ich działalności oraz pełnymi danymi teleadresowymi. Mapa aktywności dostępna jest na stronie internetowej miasta. - Opracowano krótki materiał przybliżający mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowyUrząd Miejski w Wejherowie już w 2002 roku po uchwaleniu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa na lata 2002-2011” wydał dodatek do biuletynu miejskiego "Nowiny" – przybliżający mieszkańcom dokument strategiczny. Ponadto wersja internetowa strategii dostępna jest na www.wejherowo.pl - Wprowadzono procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura zawiera wymóg konkursów na stanowiska kierowniczeCelem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór. Procedura reguluje zasady naboru pracowników zatrudnianych na podstawie mianowania i umowy o pracę oraz określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata. - Urząd przygotował i rozpropagował książeczkę - informator budżetowy dla mieszkańców pt. "Skąd nasze miasto mam pieniądze i na co je wydaje"Wraz z gazetą urzędową "Nowiny" wydany został informator przybliżający mieszkańcom w dostępny sposób finanse miasta: budżet, wydatki, dochody oraz najważniejsze zadania inwestycyjne na które wydawane są publiczne pieniądze.   Z terenu powiatu wejherowskiego certyfikat otrzymały również miasta Reda i Rumia. Dla Rumi nagrodę odebrał Zastępca Burmistrza Tadeusz Wiśniewski, a dla Redy Sekretarz Miasta Marek Labuda. Akcja społeczna "Przejrzysta Polska" prowadzona była przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Foto: Jacek Thiel
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH