Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-11°
czwartek, 24.01.2019 r. imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rekordowe inwestycje i rozwój

Rekordowe inwestycje i rozwój

Rada Miasta Wejherowa na dzisiejszej sesji (27.03.2018 r.) dokonała znaczącej zmiany budżetu Wejherowa na rok 2018. Tegoroczne wydatki miasta wzrosną o prawie 11%, co jest w głównej mierze związane z rozliczeniem środków z roku ubiegłego. Ponadto rada zmieniła Wieloletnią Prognozę Finansową miasta. Zaproponowana przez Prezydenta Wejherowa Krzysztof Hildebrandta zmiana budżetu i WPF to przede wszystkim zwiększenie wydatków na inwestycje.

- Po dokonanej zmianie budżetu, wydatki na wszelkiego rodzaju inwestycje w 2018 roku wyniosą 48,4 mln zł. Prawie 50 mln zł w ciągu jednego roku na rozwój infrastruktury Wejherowa jest kwotą absolutnie rekordową w historii naszego samorządu. Warto podkreślić, że tylko niespełna 15 % tej kwoty będzie pochodziło z kredytów. Inwestycje finansujemy ze środków własnych, również z oszczędności z roku ubiegłego, oraz pozyskanych dotacji ze środków zewnętrznych. Poziom zadłużenia miasta pozostaje na względnie niskim poziomie. – mówi Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt - Na co wydajemy te pieniądze? Przede wszystkim na budowę dróg, w tym zwłaszcza bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących północną i południową część miasta. Drogi stanowią aż 3/4 wszystkich wydatków na inwestycje. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę cały tegoroczny budżet miasta, to prawie co siódma złotówka spożytkowana zostanie na drogi. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta zabezpieczyliśmy na tej sesji 10 mln zł na budowę tunelu pod drogą krajową nr 6 w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw) w latach 2020-2021. Natomiast tunel pod torami kolejowymi na tym węźle sfinansuje kolej zgodnie z porozumiem, które wynegocjowałem z PKP PLK SA. Od kolei zależy też termin realizacji całej inwestycji. Chcę wyraźnie podkreślić, że drogi i bezkolizyjne węzły drogowe są i pozostaną moim priorytetem.

Najważniejsze zmiany budżetu miasta na rok 2018 przyjęte na ostatniej sesji:

  • Wydatki na inwestycje i remonty dróg wzrosną o prawie 9 mln zł.
  • 457 tys. zł stanowią dotacje na remonty wejherowskich zabytków.
  • 400 tys. zł zostało przeznaczonych dodatkowo na budowę nowych placów zabaw dla dzieci.
  • Wydatki na wymianę starych kopcących pieców na ekologiczne źródła ogrzewania wzrosną o 477 tys. zł, do kwoty ponad 2,1 mln zł - największej w historii. W tej kwocie ponad 700 tys. zł stanowią dotacje dla mieszkańców udzielane z budżetu miasta na wymianę pieców.
  • Wydatki bieżące: zwiększono m.in. o ponad 2 mln zł dotację na działalność Wejherowskiego Centrum Kultury, o ponad 1,8 mln zł wynagrodzenia nauczycieli, o 1,3 mln zł środki na przedszkola i o 400 tys. zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Wejherowa w Domach Pomocy Społecznej.

W tegorocznym budżecie inwestycyjnym ważne miejsce zajmują wydatki na mieszkaniówkę, na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ogrzewania oraz na sport i rekreację, w tym na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Uważam, że wydatki w naszym budżecie są bardzo dobrze dobrane i korzystne dla wszystkich mieszkańców Wejherowa, w pełni uzasadnione i potrzebne. – podsumowuje Prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Zmianę budżetu, którą zaoponował Prezydent Krzysztof Hildebrandt radni przyjęli jednogłośnie, zaś Wieloletnią Prognozę Finansową znaczną większością głosów (16 za, 4 osoby się wstrzymały od głosu, nikt nie był przeciw).

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH