Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
niedziela, 16.12.2018 r. imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Remont ul. Ofiar Piaśnicy

Remont ul. Ofiar Piaśnicy Pierwszy etap prac na drodze wojewódzkiej dobiega końca. Zakończono prace na miejskim odcinku drogi wojewódzkiej nr 218 w kierunku na Krokowę - końcowym fragmencie ul. Ofiar Piaśnicy. Zmodernizowany etap w granicach miasta obejmuje fragment od mostu na rzece Redzie do skrzyżowania z drogą do Kąpina i Muzy oraz dalej w stronę Piaśnicy. Drogę przebudował Pomorski Urząd Marszałkowski o co władze miasta od dawna zabiegały. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk uważa, że droga nr 218 od ronda w Chwaszczynie przez Wejherowo do Krokowej ma wielkie znaczenie dla regionu. Jest to ciąg komunikacyjny, który łączy Trójmiasto z Wejherowem skracając czas podróży mieszkańcom powiatu wejherowskiego do aglomeracji trójmiejskiej i odwrotnie. Ta droga wiedzie również w kierunku rozwiniętych ośrodków turystycznych nad morzem - Białogóry, Dębek, Karwi i Jastrzębiej Góry. Od kilku lat trwa modernizacja tej drogi na odcinku od Chwaszczyna w stronę Wejherowa. Marszałek Struk mówi, że w tym roku z puli przeznaczonej na remont dróg wojewódzkich udało się wygospodarować kwotę 600 tys. zł, którą przeznaczono na zmodernizowanie czterokilometrowego odcinka z Wejherowa w stronę Piaśnicy. Do zakończenia prac pozostało tylko uporządkowanie trasy i wykonanie oznakowania poziomego jezdni. Przebudowana droga już spełnia swój cel a wielu użytkowników chwali tą realizację. Dalszy odcinek, czyli pozostałe 4 km do Piaśnicy, zostanie wykonany w przyszłym roku.   - Jeszcze w tym roku na drodze 218 w Wejherowie rozpoczniemy realizację inwestycji o wartości łącznej 4 mln zł. Będzie to odcinek ul. Marynarki Wojennej o długości 1,2 km od granicy miasta Wejherowa do rejonu Kalwarii Wejherowskiej - mówi Mieczysław Struk dodając, że miasto Wejherowo dofinansowuje to zadanie w wys. 1 mln zł. Samorząd powiatowy dokłada do tej drogi 200 tys. zł. Marszałek podkreśla, że na wszystkie nie zrealizowane dotąd odcinki drogi 218 pomiędzy Chwaszczynem, Wejherowem i Krokową np. w Bieszkowicach czy Nowym Dworze Wejherowskim, aktualnie przygotowywane są projekty budowlane. Zapewnia też, że z chwilą pojawienia się pierwszych środków unijnych projekt przebudowy brakujących fragmentów drogi wojewódzkiej 218 trafi do pierwszego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym słowem władze samorządowe naszego województwa chcą pozyskać na przebudowę tej drogi 75% środków finansowych ze środków unijnych, co pozwoliłoby w ciągu 2-3 lat na pełne zakończenie prac na odcinku od Chwaszczyna do Krokowej, w tym w Wejherowie.   Mieczysław Struk podkreśla, że wykonanie tej ważnej inwestycji dla całego regionu nie byłoby możliwe bez udziału i współpracy z miastem Wejherowo.   - Współpracę z samorządem wejherowskim, a zwłaszcza z prezydentem miasta Wejherowa, uważam za znakomitą. Pan prezydent Krzysztof Hildebrandt zadeklarował znaczące współuczestnictwo w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej - mówi wicemarszałek Struk. - Bez współpracy z prezydentem i władzami miasta Wejherowa, nie byłoby szans na to, żeby w tak krótkim czasie zbudować projekt, w którym uwzględnia się własności prywatne oraz interesy miejskiej infrastruktury. Chcielibyśmy, żeby standard tej drogi został wykonywany na  wysokim poziomie z uwzględnieniem towarzyszącej infrastruktury m.in. ścieżek rowerowych, oświetlenia i chodników. Dlatego wręcz podkreślam, że inicjatywa prezydenta miasta Wejherowa stanowi wzór dla wielu innych samorządów, które mogą wspólnie razem z nami zrealizować zadanie szybciej, ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców. (p)
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH