Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
niedziela, 22.05.2022 r. imieniny: Emila, Neleny, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Rewitalizacja Śródmieścia – powstanie łącznik między ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską
Powrót

Rewitalizacja Śródmieścia – powstanie łącznik między ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską

Rewitalizacja Śródmieścia – powstanie łącznik między ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską
Panorama miasta

Kolejny fragment Wejherowa przejdzie metamorfozę. W ramach „Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa” zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską. Powstanie nowa ulica z chodnikami, miejscami postojowymi, placem rekreacyjnym i ogródkami deszczowymi, a wszystko zagospodarowane zielenią i małą architekturą. Na realizację inwestycji władze miasta pozyskały dotację unijną. 

W wejherowskim Ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę z wykonawcą robót firmą SPEC-BRUK z Robakowa. Koszt tej inwestycji to ok. 1,3 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2022 roku.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga wewnętrzna – łącznik pomiędzy ulicą Strzelecką (na wysokości dyskontu), a ulicą Kalwaryjską (na wysokości starego cmentarza). Wykonane zostaną chodniki, oświetlenie miejskie, przebudowane zostaną sieci podziemne w tym kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna oraz teletechniczna. Przewidziano tam także miejsca postojowe, miejsce do gromadzenia śniegu, plac z ławeczkami przy jednym z budynków mieszkalnych oraz montaż urządzeń małej architektury. Na tym terenie zaplanowano nowe nasadzenia drzew i krzewów.

- Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji będzie rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ ten  teren  jest obecnie często zalewany wodami opadowymi – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Wybudowane zostaną także ogródki deszczowe, aby zwiększyć retencję wód opadowych na terenie objętym inwestycją. Nadmiary wód opadowych będą gromadzone w podziemnym, szczelnym zbiorniku retencyjnym, a następnie przepompowywane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej.

Ogrody deszczowe

Ogrody deszczowe, które powstaną na tym terenie, poprzez swoją konstrukcję i nasadzenia specjalnie dobranych różnych gatunków roślin, będą przechwytywać wodę z terenu, by ją gromadzić, infiltrować (wnikać w glebę), a także oczyszczać. Każdy, kto próbował kiedyś nasadzeń w donicy wie, jak szybko ziemia wysycha i jak często trzeba ją podlewać. Ogród deszczowy jest tu wyjątkiem. Ponieważ otrzymuje więcej wody z opadu niż to wynika z jego powierzchni i nawet niewielki deszcz jest w stanie zasilić go odpowiednią ilością wody. Dlatego właśnie takie ogrody funkcjonują dobrze także w przestrzeni miejskiej, gdzie nie mają swojego opiekuna. Te niewielkie instalacje mogą być skarbem nie tylko dla ich właścicieli, ale i dla całych miast.

Kontynuacja rewitalizacji

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa i kolejne inwestycje są dla niego jednym z najważniejszych zadań, gdyż przynoszą korzyści wejherowianom i podnoszą jakość życia w mieście.

- Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa niesie za sobą konkretne korzyści dla mieszkańców tego rejonu, jej efekty widać już w wielu miejscach - podkreśla  prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Dzięki unijnym środkom udaje się realizować kolejne inwestycje. Zagospodarowanie łącznika Kalwaryjska-Strzelecka, będzie kolejną przestrzenią publiczną w mieście, która zostanie uporządkowana i zyska zupełnie nowe oblicze.

Estetycznie i ekologicznie

- Wspólnie z grupą radnych z tego rejonu – Justyną Ostrowską, Rafałem Szlasem i Leszkiem Szczypiorem zabiegaliśmy o remont tego kwartału osiedla i cieszę się, że dojdzie do jego realizacji – mówi radny Tomasz Groth. – Będzie to kolejne ładnie zagospodarowane i zielone miejsce w Wejherowie, powstaną także pierwsze w mieście ogrody deszczowe, ale przede wszystkim poprawi się jakość życia okolicznych mieszkańców.

Zakres robót jest finansowany ze środków własnych Gminy Miasta Wejherowa oraz z dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH