Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
wtorek, 18.06.2019 r. imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rośnie ranga cyberbezpieczeństwa

Rośnie ranga cyberbezpieczeństwa

Wrześniowe posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Prezydencie Miasta Wejherowa poświęcone było aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Wejherowa.

Szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk poinformował, że Ustawa o zarządzaniu kryzysowym stanowi, że na wszystkich szczeblach samorządów Plany zarządzania kryzysowego muszą być systematycznie aktualizowane a tryb planowania nie może być dłuższy niż 2 lata.  Zatem co 2 lata Plan Zarządzania Kryzysowego musi być aktualizowany.

- Gdyby na terenie miasta zaszło coś ważnego lub wyjątkowego, co skutkowałoby wymuszeniem zmiany procedur dotyczących sposobów działania lub posiadanych sił i środków, wówczas ta procedura mogłaby nastąpić szybciej. Tak się składa, że niedawno Sejm RP uchwalił dwie ustawy, które bezpośrednio dotyczą funkcjonowania zarządzania kryzysowego, a że zbliża się wymagany termin aktualizacji, jest to dogodny moment, aby tego dokonać - mówi Andrzej Fedoruk. Obecnie prowadzone są prace w celu aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego  w Wejherowie.

Jak wyjaśnił szef Inspektoratu BiZK pierwsza ustawa z 5 lipca 2018 roku dotyczy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, która m.in. nowelizuje ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Ustawa tworzy funkcję pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, który wchodzi w skład Krajowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jako równoprawny członek. Powołuje również Kolegium ds. Cyberbezpieczństwa przy Prezesie Rady Ministrów. Uznano bowiem, że cyberbezpieczeństwo jest na tyle istotne, żeby powołać specjalistę w tym zakresie w randze pełnomocnika rządu. Pełnomocnik będzie sprawował nadzór na 3 zespołami podporządkowanymi ABW, MON oraz Akademickiej Sieci Komputerowej. Z tej ustawy wynikają również zadania dla samorządów w zakresie przeciwdziałania zakłóceniom w sferze infrastruktury krytycznej np. bezpieczeństwa sektora finansów publicznych, administracji samorządowej, bezpieczeństwa zdrowotnego, transportu, energetyki, dostaw wody pitnej itp.

W marcu br. została uchwalona również zmiana ustawy o państwowym systemie ratownictwa medycznego, które mocą tej ustawy zostało upaństwowione. W efekcie tej ustawy w marcu przyszłego roku firmy prywatne świadczące usługi w zakresie ratownictwa medycznego tracą możliwość prowadzenia tego typu działalności. Od 2021 roku  ratownictwo medyczne będzie zadaniem wojewody.

W dalszej części spotkania o specyfice działań ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną na terenie miasta i powiatu mówił st. kpt. Mirosław Kuraś z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH